Jobb hos oss

Tre kolleger snakker sammen på en kontorarbeidsplass
Tre av våre ansatte i administrasjonsstaben: Martine Kristiansen, Vala Hjorth Jenssen og Magdalena Topij. Foto: Hege Heløe / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Hva gjør Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus?

Vi representerer staten i Norges mest folkerike område. Vi sørger for at vedtak, mål og retningslinjer fra regjeringen blir fulgt opp i kommunene og ivaretar rettsikkerheten til våre innbyggere.

 

Publisert 20.10.2022

Du kjenner kanskje til oss som Fylkesmannen, men vi endret navn til Statsforvalteren i 2020.

Statsforvalteren er kongens og regjeringens representant i fylket. Kort fortalt vil det si at vi er et bindeledd mellom regjeringen og kommunene. Oppgavene våre er blant annet å sørge for at lover og regler blir fulgt i kommunene. Vi fungerer som et tilsyns- og klageorgan, men har også en koordinerende rolle.

Hos oss jobber vi med meningsfylte og varierte oppgaver. Fra helse og miljø til vergemål, og barn og unge. Avdelingene samarbeider tett, og som ansatt hos oss blir du en del av et tverrfaglig arbeidsmiljø.

Våre verdier er "åpen, kompetent og troverdig". Slik kan vi ivareta innbyggernes rettsikkerhet i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Statsforvalteren har mange ansvarsoppgaver og er delt opp i sju fagavdelinger, tre staber og en kommunikasjonsenhet. Hovedkontoret vårt ligger i Moss og vi har kontorsteder i Oslo og Drammen.

Her kan du lese litt mer om de forskjellige avdelingene og kanskje spesielt den der du vil jobbe.


Slik er vi organisert

 

Du sender søknad

Du sender søknad til oss gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge (direktelenke finner du i stillingsannonsen). Legg ved vitnemål og relevante attester. Vitnemål kan du hente direkte fra Vitnemålsportalen når du skriver søknaden i Jobbnorge. Hvis du har utdanning fra utlandet, legg ved godkjenning fra NOKUT.

Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen er ute. Derfor er det viktig at du viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Du får varsel på e-post om melding i Jobbnorge når søknaden din er registrert.

Vi innkaller kandidater til intervju

Intervjuet ledes som regel av nærmeste leder for den aktuelle stillingen. I tillegg deltar en representant for de ansatte. Ansattrepresentanten er med på intervjuet for å ivareta dine interesser, sikre likebehandling og bidra til at vi ansetter den best kvalifiserte søkeren.

Vi har som regel ett til to intervjuer i prosessen, og de holdes enten via Teams og/eller med fysisk oppmøte, hvor vi ønsker å bli bedre kjent med deg og at du skal bli kjent med oss. Vi vil gjerne ha en god samtale, og legger til rette for at du skal få presentert deg og din kompetanse på en god måte. Til intervjuet kan man av og til bli bedt om å gjøre klar en presentasjon, eller at man blir presentert for en caseoppgave under intervjuet.

Vi innstiller kandidater til jobben

Etter at vi har intervjuet de aktuelle kandidatene og har hentet inn referanser, lager leder forslag til innstilling. Dette er en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen.

Innstillingen sendes på høring i ansettelsesrådet som, i tillegg til leder, består av to arbeidsgiverrepresentanter og to arbeidstakerrepresentanter.

Vi gir tilbud til den beste kandidaten

Når ansettelsesrådet har signert på innstillingen, tar vi kontakt med den som er innstilt som nummer 1. Deretter får du et tilbudsbrev med opplysninger om lønn og andre ansettelsesvilkår (for eksempel stillingsprosent). Vi ber vanligvis om svar innen en uke. Arbeidsavtalen får du når du har akseptert tilbudet.

Alle andre søkere får melding i Jobbnorge om at stillingen er besatt.

Her møter du noen av våre dyktige ansatte innen ulike fagfelt

«Hos Statsforvalteren har vi mange oppgaver og stor variasjon i jobben. Det er et stort fagfelleskap her.»

Bjørn Arne Lillebø (49) rådgiver, vergemålsavdelingen

Bjørn Arne Lillebø.jpg

Bjørn Arne har variert utdanningsbakgrunn med pedagogikk, økonomi og teologi, og har blant annet arbeidet i bank og overformynderiet.

- Jeg jobbet i overformynderiet i Halden kommune og ble overført til Statsforvalteren i Moss i 2013 da Statsforvalteren tok over vergemålsoppgavene. I 2013 kom en ny lov og det har vært spennende å følge utviklingen fra begynnelsen av. Det var til dels store endringer fra gammel til ny lov. Og det var også fint å komme til en såpass stor arbeidsplass.

- Hvilke arbeidsoppgaver har du i vergemålsavdelingen?

- Jeg jobber med litt forskjellig, men hovedsakelig er det godtgjøring til vergene. Vi er en liten faggruppe som jobber med dette, og vi har et bra kollegialt miljø. Vi samarbeider godt om oppgavene og hvordan vi løser dem.

- Hvor er du om fem år?

- Jeg trives godt på jobben og har ingen umiddelbare planer om å bytte arbeidsplass.

Det røde nøkkelbåndet ditt er vel ikke fra Statsforvalteren?

- Det stemmer det. Noen bånd er sterkere og varer lenger enn de man får utdelt av Statsforvalteren. Liverpool FC er favorittlaget, og mye fritid går med på å se fotball og reiser til Liverpool for å se kamp live. Liverpool er en fantastisk by å besøke, og kan anbefales enten man liker fotball eller ikke.

«Jeg får bruk for mye av min kompetanse og jeg lærer stadig noe nytt»

Martine Kristiansen (23) førstekonsulent i administrasjonsstaben

Martine.png

Martine har vært ansatt hos oss siden 1. august 2022. Hun har på kort tid funnet seg godt til rette som førstekonsulent i administrasjonsstaben i Moss, med ansvar for blant annet rekruttering og personalsaker. Dette er hennes første relevante jobb etter studiene fra BI hvor hun studerte HR, organisasjonspsykologi og ledelse.

- Jeg er veldig glad i folk, og hos Statsforvalteren jobber jeg sammen med og møter mange ulike mennesker. Vi er det største embetet og en stor organisasjon. Som ansatt jobber jeg for alle i embetet. Jeg føler meg veldig heldig som har fått jobb her. Det er en trygghet å kunne spørre dyktige og mer erfarne kolleger og jeg føler meg godt ivaretatt.

«Å jobbe med naturforvaltning hos Statsforvalteren er et karrieremål for mange. Vi er heldige og tiltrekker oss mange dyktige fagfolk.»

Karsten Butenschøn (51) seksjonssjef, naturforvaltning – lavland og kyst

Karsten Butenschøn foto H Heløe.jpg

Karsten er utdannet marinbiolog fra Universitetet i Oslo, og har en master i offentlig ledelse og styring. Han hadde jobbet sju år i Miljødirektoratet da han takket ja til et engasjement hos Statsforvalteren i 2005 for å oppdatere utslippstillatelser. Siden har han blitt her, og nå er han seksjonssjef ved klima- og miljøvernavdelingen med kontorsted i Moss.

- Jeg leder en seksjon som jobber for å verne verdifull natur og tar vare på naturreservatene våre. Vi bidrar også til at naturen ellers blir brukt på en bærekraftig måte. Vi følger opp tiltak i handlingsplaner for trua arter og naturtyper, behandler søknader om tilskudd og veileder kommunene og andre myndigheter.

- Hvordan trives du som leder av seksjonen?

- Jeg trives godt med oppgavene. Det er stor variasjon i faget og mange fine kollegaer som brenner for oppdraget om å ta vare på naturen. Vi er heldige fordi mange som søker seg til klima- og miljøvernavdelingen ser på det som et karrieremål å jobbe hos Statsforvalteren. De føler de har skutt gullfuglen ved å få jobbe her! Det er viktig å ha folk som kan faget, men like viktig er det at de forstår hvordan man behandler mennesker. Det er sånn vi får til god samhandling med de aktørene vi samarbeider med, og det er vi stolte av at vi gjør.

- Hvor er du om fem år?

- Sannsynligvis er jeg her. Mye vil være likt, men sannsynligvis har vi også fått noen nye spennende oppgaver som vi ikke vet om i dag.

«Det er positivt å være en del av et stort fagmiljø. Det gir muligheter for å utvikle meg faglig og personlig»

Sanita Younus (35) førstekonsulent i helseavdelingen

Sanita.png

Sanita har arbeidet 11 år hos oss, først i administrasjonsstaben, hvor hun blant annet betjente resepsjonen, attestering av faktura, håndterte apostiller og ordnet med kurs og konferanser for administrasjonsstaben og embetsledelsen. I april 2022 startet hun i ny stilling i helseavdelingen.  Her svarer hun på serviceteamtelefonen og snakker med både brukere, leger og annet helsepersonell, hun rettleder og henviser videre. Hun bistår også ved kurs og konferanser som avdelingen arrangerer. Hun trives med å være en del av et stort fagmiljø.

- Det er en hektisk, men spennende og variert jobb. Jeg har lært mye og utvikler meg hele tiden. Tema er alt fra tvangsmedisinering til førerkort. Det er et bredt spekter, sier Sanita, som skryter av arbeidsmiljøet. Det er også flott at vi får anledning til å fylle på med kunnskap der det er behov. Statsforvalteren er en fin arbeidsplass.

«Hos Statsforvalteren samarbeider vi ofte med andre faggrupper om viktige oppgaver. Det er spennende og gjør jobben variert»

Hege Lunde Aae (48) seniorrådgiver i landbruksavdelingen 

Hege lunde.png

- Jeg gikk ut fra landbrukshøyskolen i Ås i 2001 og fikk et vikariat her. Jeg har en jobb med varierte oppgaver hvor jeg får gjort mye forskjellig. Det er også veldig mange hyggelige og dyktige arbeidskolleger her hos oss. Det er nok derfor jeg har blitt her så lenge!

- Jeg jobber mye med kommunikasjon. Vi har en egen kommunikasjonsgjeng i landbruk og vi drifter siden Viken-bonden på Facebook, ordner med nettsidene våre og lager info-brev til kommunale landbrukskontor blant annet. I tillegg lager vi kurstilbud og fagsamlinger for kommunene og vi behandler tilskuddssøknader etter produksjonssvikt i jordbruket dersom det er tørke, flom eller andre hendelser som gir reduserte avlinger for bøndene.

- Nå har jeg også mye å gjøre med Inn på tunet, velferdstjenester på gård - tilpassede og aktive tilbud for eksempel for personer med demens, skoleelever med spesielle behov og mennesker innen rus- og psykiatri.

«Vi har stor fleksibilitet og ordnede forhold hos Statsforvalteren»

Elin Jernberg (50) seniorrådgiver barnehage- og utdanningsavdelingen

Elin Jernberg2.png

Elin er opprinnelig fra Nordkjosbotn i Troms og flyttet sørover på grunn av jobb. Hun jobbet som undervisningsinspektør i Nittedal kommune da hun søkte seg til barnehage- og utdanningsavdelingen i 2016. Etter mange år i skolesektoren og med en master i utdanningsledelse ønsket Elin å bruke mer av sin kompetanse. Hun ønsket å jobbe med skolefaglige spørsmål utenfor skoleverket. Da passet det fint å søke jobb hos Statsforvalteren.

- Her blir jeg utfordret på nye oppgaver og nye områder. Senest i dag fikk jeg en ny problemstilling innenfor et kjent tema, så jeg får brynt meg på mange ulike ting og ingen dag er like, sier Elin, som jobber i utdanningsseksjonen.

- Jeg jobber sammen med mange dyktige og trivelige folk, her er det lov å lære og bygge på egen kompetanse. Ingen spørsmål er for dumme og vi har, og bør ha, lav terskel for å samkjøre oss med kolleger i saker. Hos Statsforvalteren er det ordnede forhold samtidig som vi har frihet til å styre arbeidsdagen selv. I det daglige er det en god miks av rutineoppgaver og mer utviklende oppgaver. Ingen dag er lik. Det gjør jobben variert og man blir utfordret.

- Jeg ser for meg at jeg kommer til å være her i årene framover dersom jeg får fortsette med å utvikle meg, og jobbe med oppgaver jeg liker.

«Å jobbe hos Statsforvalteren er faglig interessant og det er en ryddig og god arbeidsgiver»

Sunniva Holberg (52) seniorrådgiver i barnehage- og utdanningsavdelingen

Sunniva Holberg.png

Etter nesten 10 år i forsknings- og undervisningssektoren, valgte Sunniva å søke seg tilbake til Statsforvalteren i 2020. Hun jobbet fra 2007 til 2012 i sosialavdelingen.

- Nå er jeg tilbake her og trives veldig godt både med fagområdet barnehage og utdanning, samt med kollegene her. Det som er så flott med å jobbe her hos statsforvalteren er at vi har et stort og godt fagmiljø med muligheter for å samarbeide med kolleger internt i egen avdeling og med kolleger innenfor ulike fagfelt. Jeg får energi av å samarbeide med andre og vi har et godt kollegialt arbeidsmiljø hos Statsforvalteren Med rundt 80 i avdelingen er det mange å spille på.

Sunniva er utdannet sosionom og har en mastergrad i statsvitenskap og har også tatt pedagogikk for å kunne undervise. Hun får brukt mye av sin bakgrunn i jobben sin her. Arbeidsdagen er variert. Hun jobber mye med å tilrettelegge for kompetanseutvikling i barnehage- og skolesektoren. Det innebærer blant annet å arrangere samlinger og konferanser, betale ut tilskudd, utarbeide høringssvar, forberede presentasjoner og mye mer.

- I jobben min har jeg stor variasjon og frihet. Jeg kan i stor grad styre arbeidsdagen selv og selv om det er regulerte arbeidsforhold her, så er det likevel stor fleksibilitet, sier Sunniva, og legger til at hun trives med å være byråkrat. Jobben gir også mulighet til fordypning, noe som passer henne godt.

- Andre fordeler er at vi har et flott treningsrom her og at vi har en time i uka trening i arbeidstiden. Jeg som er over 50 må jo passe litt på helsa og benytter meg flittig av både treningsrommet og treningstimen, sier hun og smiler litt av seg selv, og i likhet med jevngamle kolleger så går hun heller ikke av veien for å gå trappen opp sju etasjer til kontoret Holberg terrasse!

Goder hos oss

  • Fleksibel arbeidstid
  • En time trening i arbeidstiden per uke
  • Mulighet for fjernarbeidsavtale innenfor embetets rammer
  • Reisegodtgjørelse etter Statens satser
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gode pensjonsordninger, og mulighet for boliglån med gunstig rente

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål om en stilling, ring kontaktpersonen som er oppgitt i stillingsannonsen.

Hvis du har spørsmål om søknadsprosessen eller om unntak fra offentlig søkerliste ta kontakt med: sfov-hr(at)statsforvalteren.no eller ring sentralbordet vår på telefon 69 24 70 00

Har du tekniske problemer med selve søknaden kan du kontake JobbNorge på kundeservice(at)jobbnorge.no

Hva gjør Statsforvalteren?

Se denne litte videoen om hva Statsforvalteren gjør: