Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2024
23. apr - 10. des 17 - 50 Statsforvalteren i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Oslo og Viken Webinarer praktisk prosjektledelse Teams
august 2024
21. aug 34 Sosial- og barnevernsavdelingen / Barnehage- og utdanningsavdelingen Webinar integreringsloven Digitalt / Teams
28. aug 35 Statsforvalteren Oppvekstwebinar: Hva kan kompetansesentrene tilby kommunene? Nettmøte -. Teams
september 2024
11. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
11. sep 37 Barnehage- og utdanningsavdelingen Veiledningssamling for barnehagemyndigheten Våre lokaler Holberg Terrasse, Stensberggata 27, 0170 Oslo. Møterom: Auditoriet
12. sep 37 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til privatskolesamling 12. september 2024 Scandic St. Olavs plass 1
12. sep 37 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar om inngangsvilkår i kvalifiseringsprogrammet 12.09.24 Webinar
12. sep 37 Landbruksavdelingen Landbruksregisteret - grunnkurs og kontovedlikehold i ØKS Teams
13. sep 37 Barnehage og utdanningsavdelingen Digital samling om Grunnskolens informasjonssystem Digitalt - Teams
oktober 2024
18. okt 42 Statsforvalteren Oppvekstwebinar: Barnevernsreformen som en oppvekstreform Nettmøte - Microsoft Teams
22. okt 43 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til digital regelverksamling på skoleområdet Digitalt på Teams
28. okt 44 Barnehage- og utdanningsavdelingen Statsforvalterens klagebehandling – sluttvurdering – vgo og vo Digitalt (Teams)
november 2024
18. nov - 19. nov 47 Statsforvalteren, Innovasjon Norge, fylkeskommunene i våre fylker Næringsutvikling i landbruket Kringler gjestegård, Nannestad + gårdsbesøk
28. nov 48 Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, helse sør-øst Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ullevål sykehus
29. nov 48 Sosial- og barnevernavdelingen Nav-leder samling 2024 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
desember 2024
11. des 50 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
Dato Arrangement
april 2024
23. apr - 10. des Webinarer praktisk prosjektledelse
august 2024
21. aug Webinar integreringsloven
28. aug Oppvekstwebinar: Hva kan kompetansesentrene tilby kommunene?
september 2024
11. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
11. sep Veiledningssamling for barnehagemyndigheten
12. sep Invitasjon til privatskolesamling 12. september 2024
12. sep Webinar om inngangsvilkår i kvalifiseringsprogrammet 12.09.24
12. sep Landbruksregisteret - grunnkurs og kontovedlikehold i ØKS
13. sep Digital samling om Grunnskolens informasjonssystem
oktober 2024
18. okt Oppvekstwebinar: Barnevernsreformen som en oppvekstreform
22. okt Invitasjon til digital regelverksamling på skoleområdet
28. okt Statsforvalterens klagebehandling – sluttvurdering – vgo og vo
november 2024
18. nov - 19. nov Næringsutvikling i landbruket
28. nov Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
29. nov Nav-leder samling 2024
desember 2024
11. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning