Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
20. aug Kommunal jordvernstrategi - søk på midler Kommuner
21. aug Svømmetilskudd for barnehager - avsluttet for i år Bydeler, kommuner, eiere av private barnehager, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.
30. sep Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond Enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike enkeltpersoner. Den dyrka eller dyrkbare jorda må ligge i tidligere Buskerud fylke.
30. sep Tilskudd til læringsnettverk i barnevernstjenestene Kommunale barnevernstjenester som er i et læringsnettverk (tiltak i Bufdirs kompetansestrategi)
01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge 1. Barn og ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere) med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening. 2. Ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere), som søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og som har rett til videregående opplæring.
Søknadsfrist Tittel
20. aug Kommunal jordvernstrategi - søk på midler
21. aug Svømmetilskudd for barnehager - avsluttet for i år
30. sep Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond
30. sep Tilskudd til læringsnettverk i barnevernstjenestene
01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge