Webinarer praktisk prosjektledelse

Dato:
23. april 2024 08:30 - 10. desember 2024 00:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Oslo og Viken
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.

Statsforvalterne i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal  Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Oslo og Viken inviterer til en webinarrekke om prosjektledelse - både fordypning og grunnopplæring. 

Publisert 08.02.2024

Statsforvalteren ønsker å legge til rette for at Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler kan gjennomføre og håndtere prosjektene sine på best mulig måte.  

Dette er en webinarrekke på 4 med en grunnopplæring og tre fordypningswebinarer. Fordypningswebinarene kan være aktuelle selv om en ikke har fått gjennomført grunnopplæringen. 

Kursholder er:

Torgeir Skyttermoen som er førstelektor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen, OsloMet, samt faglig leder for School of Management, vil snakke om ulike deler av prosjektgjennomføringen. Han har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 20 år og har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. 

Webinaret er praktisk rettet, slik at det er lagt opp til både presentasjon fra foredragsholder og aktivitet fra deltakerne.

Datoene for de ulike webinarene er:

  • 23.april - fordypning
  • 05.juni- fordypning
  • 10.september - grunnopplæring
  • 10.desember- fordypning

Påmelding:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhnJinqtaBnNPg9sj7ViNjuBUQ0NUWEgwRlhFUzNXQUpYR0JTUDZXT1BDRy4u 

Når du melder deg på i dette skjemaet godtar du at ditt navn vil stå synlig i teamsinnkallingen til det enkelte webinar. 

Lenke til det enkelte webinar sendes til de påmeldte en uke før webinaret skal gjennomføres. 

Dato:
23. april 2024 08:30 - 10. desember 2024 00:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Oslo og Viken
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.

Kontaktpersoner

Rogaland

Inger Karin Brekke

inger.karin.brekke@statsforvalteren.no

Innlandet

Randi-Irene Midthaugen

randi.irene.midthaugen@statsforvalteren.no

Vestfold og Telemark 

Karin Sørensen

karin.sorensen@statsforvalteren.no

Agder

Knut Kleven

knut.kleven@statsforvalteren.no

Møre og Romsdal

Grete Teigland

grete.teigland@statsforvalteren.no 

Vestland

Cecilie Jantzen

cecilie.jantzen@statsforvalteren.no 

Trøndelag

Mette Øvrewall

mette.ovrewall@statsforvalteren.no 

Nordland

Hildegunn Estensen

hildegunn.estensen@statsforvalteren.no 

Troms og Finnmark

Gunn-Annie Helene Kileng

gunn-annie.kileng@statsforvalteren.no 

Oslo og Viken

Kjersti Salberg

kjersti.salberg@statsforvalteren.no