Tros- og livssynssamfunn

Oppdatert 24.06.2024

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Trossamfunnsloven stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Nye tros- og livssynssamfunn må registrere seg før de kan motta tilskudd. Alle samfunnene skal bruke den digitale løsningen til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, m.m. Fristen for å kreve tilskudd er 1. mars hvert år. 

Satsen som brukes for å beregne statstilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1419 kroner per medlem. 

  • Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus behandler alle saker som gjelder samfunn i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.
  • Saker som gjelder tros- og livssynssamfunn med adresse utenfor Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, blir behandlet hos Statsforvalteren i Agder.

Frist for å sende inn årsrapport og regnskap er 10. april.

Se mer informasjon om ordningen og bruk av den digitale løsningen.

Vis mer

I den digitale løsningen finner du

Oversikt over trossamfunn- og livssynssamfunn, utbetalte statstilskudd, vigslere med mer.

Status saksbehandling tros – og livssynssamfunn

Vi har begynt å utbetale statstilskuddene for 2024. Stor saksmengde gjør at det vil ta tid før alle mottar et svar. På grunn av ferieavvikling vil det være redusert tilgjengelighet på telefon og e-post i juli.


Publisert 12.10.2023

Vi anser 800 ekteskap i Metodistkirken som gyldige

Alle tros- og livssynssamfunn må ha et godkjent vigselsritual for å kunne foreta vigsler.


Publisert 15.09.2023

Vigselsrett – hvem har ansvar for hva?

Registrerte tros- og livssynssamfunn som ønsker rett til å vie her i landet, kan søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å få godkjent sitt vigselsritual.


Publisert 22.12.2022

Jehovas Vitner taper registrering som trossamfunn.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har besluttet å trekke tilbake Jehovas Vitners registrering som trossamfunn etter trossamfunnsloven.


Publisert 07.03.2022

Strømstøtte

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan få tilskudd via sin kommune. Søknadsfrist 15. mars kl. 13:00.


Publisert 27.01.2022

Jehovas Vitner nektes statstilskudd for 2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken nekter trossamfunnet Jehovas Vitner statstilskudd for 2021 på bakgrunn av samfunnets eksklusjonspraksis.


Publisert 22.06.2021

Forsinkelser i utbetalingen av tilskudd til trossamfunn for 2021

Som trossamfunnene er kjent med er det utarbeidet ny trossamfunnsportal. Med bakgrunn i innkjøringsproblemer må vi dessverre meddele trossamfunnene at det vil være forsinkelser i utbetalingen av tilskudd for 2021. 


Publisert 22.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn fra 1. januar 2021

Krav om antall medlemmer for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, og krav om organisasjonsnummer.


Publisert 13.05.2020

Informasjon om digital utsendelse av bekreftelse på vigsel

Per 1. mars 2020 har Skatteetaten lansert en ny praksis ved bekreftelse på vigsel. Istedenfor å få tilsendt en vigselsattest vil par som vigsles i fremtiden få en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn. Det vil dog fortsatt være mulig å etterbestille vigselsattest på Altinn. Ikke‐bosatte få fortsatt tilsendt vigselsattest, gitt at vi har en adresse på dem. 


Publisert 21.01.2019

Utbetaling av statstilskudd fra 1995 til og med 2016

Oversikt over antall medlemmer og satser for de ulike årene for Oslo og Akershus.


Publisert 21.01.2019

Hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn står du oppført i?

Kontakt Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00 for å få vite hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn du er medlem i.


Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen trykker du på knappen «Digital løsning for tros- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.

Trenger du ytterligere hjelp eller har en problemstilling du ønsker å melde fra om?

Telefontid hverdager kl. 11.30-14.30

Telefonnummer: 22 00 35 45

På grunn av ferieavvikling vil det være redusert tilgjengelighet på telefon og e-post i juli.