Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
03. nov Skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske flyktningsituasjonen Vertskommuner med asylmottak og /eller kommuner med avtale om alternativ mottaksplass
15. nov Søk tilskudd til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
01. des Utlysning av rentemidler fra skogfond 2023 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
Søknadsfrist Tittel
03. nov Skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske flyktningsituasjonen
15. nov Søk tilskudd til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i barnehager
01. des Utlysning av rentemidler fra skogfond 2023