Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
21. aug Tilskudd 2021 til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
21. aug Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken. Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
31. jan Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Søknadsfrist Tittel
21. aug Tilskudd 2021 til svømmeopplæring for barn i barnehager
21. aug Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken.
31. jan Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus