Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. nov Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning Beite- og sankelag
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken. Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
31. jan Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Søknadsfrist Tittel
01. nov Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken.
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022
31. jan Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus