Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. nov Tilskudd 2023 til svømmeopplæring for barn i barnehage - avsluttet for i år Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
01. des Utlysning av rentemidler fra skogbruket 2024 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk
Søknadsfrist Tittel
15. nov Tilskudd 2023 til svømmeopplæring for barn i barnehage - avsluttet for i år
01. des Utlysning av rentemidler fra skogbruket 2024