Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
30. jun Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier Kommuner
21. aug Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Kommuner i Viken og bydeler i Oslo
31. aug Eiere og styrere kan søke om tilskudd til tiltak for økt kompetanse med samisk innhold i barnehagen Eiere og styrere av offentlige og private barnehager i Oslo og Viken
15. sep Kommunalt rusarbeid (ny innretning) Målgruppen for ordningen er personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
01. okt Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Barn og unge som søker opphold i Norge
15. nov Søk tilskudd til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
30. jun Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier
21. aug Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
31. aug Eiere og styrere kan søke om tilskudd til tiltak for økt kompetanse med samisk innhold i barnehagen
15. sep Kommunalt rusarbeid (ny innretning)
01. okt Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
15. nov Søk tilskudd til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i barnehager