Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold og bydeler i Oslo
20. aug Kommunal jordvernstrategi - søk på midler Kommuner
21. aug Svømmetilskudd for barnehager Bydeler, kommuner, eiere av private barnehager, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.
30. sep Tilskudd til læringsnettverk i barnevernstjenestene Kommunale barnevernstjenester som er i et læringsnettverk (tiltak i Bufdirs kompetansestrategi)
Søknadsfrist Tittel
31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
20. aug Kommunal jordvernstrategi - søk på midler
21. aug Svømmetilskudd for barnehager
30. sep Tilskudd til læringsnettverk i barnevernstjenestene