Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mai Prosjektskjønn for 2021 Oslo kommune og kommuner i Viken
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
21. aug Tilskudd 2021 til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
31. mai Prosjektskjønn for 2021
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
21. aug Tilskudd 2021 til svømmeopplæring for barn i barnehager