Tilskudd til læringsnettverk i barnevernstjenestene

Søknadsfrist:
30. september 2024 23:59
Målgruppe:
Kommunale barnevernstjenester som er i et læringsnettverk (tiltak i Bufdirs kompetansestrategi)
Ansvarlig:
Sosial- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunale barnevernstjenester
Rapporteringsfrist:
1. mars 2026

Læringsnettverk skal bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold og behov.

Publisert 20.03.2024

Et læringsnettverk består av flere kommuner som på tvers av kommunegrenser danner fagfellesskap og initierer utviklingsprosjekter for å styrke lokale tjenester og tilbud rettet mot utsatte barn og familier.

Søknadsskjemaer/prosjektplanmal legges ut i løpet av juni 2024

 

Søknadsfrist:
30. september 2024 23:59
Målgruppe:
Kommunale barnevernstjenester som er i et læringsnettverk (tiltak i Bufdirs kompetansestrategi)
Ansvarlig:
Sosial- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunale barnevernstjenester
Rapporteringsfrist:
1. mars 2026