Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret NAV-kontor
01. feb Meld behov for tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler Eiere av offentlige og private barnehager og skoler
15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2022 Husdyreiere, personer, virksomheter, kommuner og lokalsamfunn
01. mar Utlysning av landbrukets klima- og miljømidler 2022 Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2022 Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
25. mar Utlysning av midler til fjellandbruket i 2022 Kommuner i Hallingdal og Numedal; Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal
01. mai Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Søknadsfrist Tittel
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret
01. feb Meld behov for tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler
15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2022
01. mar Utlysning av landbrukets klima- og miljømidler 2022
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2022
25. mar Utlysning av midler til fjellandbruket i 2022
01. mai Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus