Vårt arbeid med ville pollinerende insekter

Jordhumle som sitter på rødknapp. Humlen har pelsen full av røde pollenkorn.
Jordhumle på rødknapp. Foto: Truls Aas

I mer enn et tiår har Statsforvalteren i Oslo og Viken arbeidet med ville pollinerende insekter. Her presenterer vi dette arbeidet og viktige resultater det har gitt.

Vårt arbeid er i tråd med nasjonale mål og innsatsområder i Nasjonal pollinatorstrategi og Tiltaksplan for pollinerende insekter.

Hovedmål for statens arbeid med pollinerende insekter å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter for å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer.

Pollinatorstrategien peker på tre innsatsområder for å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter:

  • Økt kunnskap om utviklingen innen pollinerende arter og leveområder over tid.
  • Gode leveområder for pollinatorer gjennom hele livssyklusen
  • Formidling av oppdatert kunnskap

Statsforvalteren i Oslo og Viken har bidratt innenfor alle disse tre innsatsområdene.

Vi har blant annet jobbet med:

  • Tilskuddsordninger for ivaretagelse av ville pollinatorer
  • Formidling av kunnskap om de ville pollinatorene
  • Kartlegging og forvaltning av truede arter av pollinerende insekter
  • Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om pollinerende insekter knyttet til kulturlandskapet

Publisert 02.10.2023

Nå settes leveområder til klippeblåvinge på kartet

Den prioriterte arten klippeblåvinge finnes bare to steder i Norge. Sommerfuglens leveområder er allerede beskyttet med forskrift, men blir nå synlige i Naturbase.