Nye sider om pollinerende insekter

Åkerhumle. Foto: Truls Aas

Vi har nå samlet informasjon om mye av vårt arbeid med pollinerende insekter, på ett sted. Hensikten er å tilgjengeliggjøre kunnskap og erfaringer knyttet til skjøtsel og forvaltning av denne svært viktige gruppen av insekter.

Publisert 30.06.2023

Under overskriften, "Vårt arbeid med ville pollinerende insekter" finner du rapporter, faggrunnlag, artikler og brosjyrer, som regel gjennomført i vår regi. Videre finnes informasjon om tilskuddsordninger og nasjonale føringer.

Arbeidet har styrket kunnskapsstatusen for pollinerende insekter generelt og for flere truede arter. Gjennom våre brosjyrer om humler, solitære bier og blomsterfluer, har vi nådd flere tusen interesserte, og økt folks forståelse for disse insektenes betydning og deres levevis og tilpasninger.

Vår oppfølging av truede pollinatorer har vist at enkelte arter er mindre truet enn antatt, mens andre krever målrettede strakstiltak for at de kikke skal forsvinne fra Norge. Vi samarbeider godt med forskere og eksperter, og gjør våre resultater tilgjengelige for forvaltere og andre interesserte i troen på at vi bidrar til å nå det nasjonale målet om å sikre levedyktige bestander av pollinerende insekter, slik at norsk matproduksjon og norske økosystemer opprettholdes.

Vi ønsker alle en god og pollinatorrik sommer.