Vinterkarse

Vinterkarse i kystlandskap
Vinterkarse. Foto: Oddvar Pedersen.

Vinterkarse (Barbarea vulgaris)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.12.2019

Opprinnelse: Europa og Vest-Asia

Utbredelse og spredning: Vinterkarse ble trolig innført til Norge som salatplante på 1700-tallet. Senere har den kommet inn med importerte gressfrøblandinger, og har forvillet seg til en rekke naturtyper forbundet med åpen mark. Den finnes i alle landets fylker, særlig langs veier og jernbaner, men frekvens og bestandsstørrelse varierer kraftig mellom ulike deler av landet. Arten er registrert i alle kommunene i Oslo og Viken.

Negative effekter: Vinterkarse har stor økologisk effekt ved at den kan opptre i enorme mengder i enkelte naturtyper, som på grunnlendt mark. Der den blir dominerende fortrenger den stedegen vegetasjon, både vanlige, sjeldne og sårbare arter.

Målsetning: Bekjempelse i utvalgte områder, fortrinnsvis i verneområder

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no