Strandkarse

Strandkarse i blomst
Strandkarse. Foto: Oddvar Pedersen.

Strandkarse (Lepidium latfolium)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.12.2019

Opprinnelse: Sørøst-Europa, Nord-Afrika og Vest-Asia

Utbredelse og spredning: Strandkarse har blitt innført til Norge med ballastjord og muligens med kornimport. Spredningen skjer ved at frøene fraktes med havstrømmer, og fra 1980-tallet har arten spredt seg kraftig langs strender i Oslofjorden.

Negative effekter: Strandkarse er en trussel mot sjeldne og sårbare arter knyttet til naturtyper i strandsonen, som tangvoller, grus- og steinstrender og strandenger. Den blir raskt dominerende, endrer vegetasjonens struktur og fortrenger stedegne arter.   

Målsetning: Bekjempelse i utvalgte områder, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: HI – Høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no