Skunkkala

Skunkkala (Lysichiton americanus)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2020

Opprinnelse: Nord-Amerika

Utbredelse og spredning: Skunkkala ble innført til Norge som hageplante i dammer. Herifra har den forvillet seg til våtmarksområder, både via hageavfall og ved at fugl sprer fruktene. I deler av Sverige har den spredt seg så kraftig at selv svært omfattende tiltak ikke er nok til å bekjempe den. Her i Norge finnes den foreløpig kun på 15 lokaliteter, og bestandene er fortsatt så isolerte at vi har mulighet til å fjerne den helt fra Oslo og Viken.

Negative effekter: Skunkkala er høyvokst og fortrenger stedegne arter i næringsrik våtmark.

Målsetning: Utryddes. Bekjempes over alt der den vokser vilt.

Status i Fremmedartslista: HI – Høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no