Rødhyll

Rødhyll (Sambucus racemosa)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2020

Opprinnelse: Mellom- og Sør-Europa

Utbredelse og spredning: Rødhyll ble innført til Norge som prydbusk, men har forvillet seg i alle  landets fylker, særlig i ulike skogmiljøer. Vanligst er den i områdene rundt Oslofjorden, og den finnes i dag i alle kommunene i Oslo og Viken. Frøene spres over store avstander ved at fugler spiser bærene og siden skiter ut steinfruktene. Rødhyll er på listen over planter som er forbudt å plante ut i Norge.

Negative effekter: De negative effektene er i hovedsak knyttet til at arten koloniserer ulike skogmiljøer. Her danner den tette bestander som hemmer og utkonkurrerer stedegne planter. Den kan også tenkes å være en konkurrent til hjemlige trær og busker som produserer bær som spres med fugler.

Målsetning: Overvåke spredningen og bekjempe større forekomster, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no