Kanadagullris

Kanadagullris i blomst
Kanadagullris. Foto: Oddvar Pedersen.

Kanadagullris (Solidago canadaensis)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.11.2019

Opprinnelse: Nord-Amerika

Utbredelse og spredning: Kanadagullris ble innført til Norge som hageplante allerede på 1700-tallet. Senere har den trolig også fulgt med ballastjord og handelsvarer. Arten har forvillet seg kraftig på Østlandet, og finnes i hele Oslo og Viken. Hver plante kan produsere opp mot 10 000 frø, samtidig som de har sterk klonal vekst med krypende jordstengler. Den er meget vanlig langs vei og jernbane, der både vindstrømmer og trafikken bidrar med å spre frøene videre. Kanadagullris er på listen over planter som er forbudt å plante i Norge.

Negative effekter: Arten danner ofte tette bestander som skygger og fortrenger stedegne arter, særlig i tilknytning til engmiljøer.

Målsetning: Bekjempelse i utvalgte områder, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no