Høstberberis

Høstberberis med bær
Høstberberis. Foto: Eli Fremstad.

Høstberberis (Berberis thunbergii)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.11.2019

Opprinnelse: Japan

Utbredelse og spredning: Høstberberis ble innført til Norge som prydbusk i hager rundt 1960. Siden har den spredt seg til mange ulike naturtyper som bergvegger, kystlynghei og ulike skogmiljøer, så langt nord som til Trøndelag. Spredningen skjer ved at fugler spiser bærene og siden skiter ut frøene. Høstberberis er i dag forbudt å plante i Norge.

Negative effekter: Høstberberis kan danne tette kratt som fortrenger hjemlige arter. I naturtyper med busksjikt kan arten fortrenge de stedegne buskene, og den kan danne et nytt busksjikt i naturtyper som i utgangspunktet mangler dette sjiktet. Den kan også tenkes å være en konkurrent til hjemlige trær og busker som produserer bær som spres med fugler.

Målsetning: Overvåke spredningen og bekjempe større forekomster, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no