Fagerfredløs

Fagerfredløs i blomst
Fagerfredløs. Foto: Eli Fremstad.

Fagerfredløs (Lysimachia punctata)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.11.2019

Opprinnelse: Sørøst-Europa og Asia

Utbredelse og spredning: Fagerfredløs ble innført til Norge som hageplante, men har forvillet seg ut i skog- og engmiljøer. Spredningen har i hovedsak skjedd med hageavfall som har blitt kastet i naturen, samt flytting av jordmasser som inneholder plantedeler. Videre spredning skjer ved krypende jordstengler. Planten er svært hardfør, og finnes i dag i alle landets fylker. 

Negative effekter: Fagerfredløs danner tette bestander som fortrenge annen vegetasjon, og er en særlig stor trussel i kalkrike naturtyper.

Målsetning: Bekjempelse i utvalgte områder, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no