Blåhegg

Blåhegg  i blomst
Blåhegg. Foto: Eli Fremstad.

Blåhegg (Amelanchier spicata)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.11.2019

Opprinnelse: Nord-Amerika

Utbredelse og spredning: Blåhegg ble innført til Norge som prydbusk i hager og parker. På begynnelsen av 1900-tallet begynte den å spre seg i Norsk natur, og finnes i dag over store deler av landet. Arten har blant annet etablert seg på mange av øyene i Indre Oslofjord. Spredningen skjer over store avstander ved at fugler spiser de saftige bærene, og siden skiter ut steinfruktene. Det kreves i dag tillatelse for utplanting av blåhegg i Norge.  

Negative effekter: Blåhegg danner busksjikt som fortrenger den stedegne floraen, og kan bli et stort problem i åpen grunnlendt kalkmark. Den er også en av få fremmedartet som greier å etablere seg i skrinn furuskog.

Målsetning: Bekjempe større forekomster, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no