Alpegullregn

Alpegullregn i blomst
Alpegullregn. Foto: Eli Fremstad.

Alpegullregn (Laburnum alpinum)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.11.2019

Opprinnelse: Fjellområder i Mellom- og Sør-Europa.

Utbredelse og spredning: Alpegullregn ble innført til Norge som prydtre i hager og parker. I Oslo og Viken har den særlig spredt seg til øyer og kystsonen i Indre Oslofjord, og er i dag i kraftig spredning. Frøene spres med vinden og er svært spiredyktige. Alpegullregn trives på nesten all slags jord, bortsett fra hvis det er svært fuktig. Tørr, lett kalkjord ser ut til å være favorittvoksestedet. Alpegullregn er antakelig mer utbredt enn gullregn (Laburnum anagyroides). Dette skyldes en bevisst kampanje for å erstatte den svært giftige gullregn med den mindre giftige alpegullregn (og hybridgullregn). Både gullregn og alpegullregn er i dag forbudt å plante ut i Norge.

Negative effekter: Alpegullregn er en trussel mot arter i kalkrike miljøer ved at den fortrenge stedegne arter. Gjennom nitrogenfikserende knoller på røttene, endrer den næringsinnholdet i jorden, og dermed også vegetasjonens artssammensetning.

Målsetning: Bekjempe større forekomster, fortrinnsvis i verneområder.

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no