Vernskog

Formålet med vernskogen er å sikre foryngelse og produksjon i klimautsatte skogområder samt gi vern mot naturskader som skred, steinsprang og skadeflom.

Vernskog er for eksempel områder opp mot fjellet eller ut mot havet, der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling. Slik skog skal derfor forvaltes på en særskilt måte, noe som er nedfelt i skoglovgivningen.

Det er utarbeidet lokale retningslinjer om vernskog. Formålet med disse er å fastsette grensene for vernskogen og sikre en skogbehandling som ivaretar funksjonene til vernskogen. 

Retningslinjene for vernskog skal revideres, dette arbeidet starter opp i 2021.

Kart over gjeldende vernskoggrense i Oslo og Viken ligger under "Dokumenter" i høyremargen på denne siden. Produktiv skog er markert med grønt i kartet.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.