Informasjonsbrev 44/2023 - uke 47

Logo for informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning
 • ØKS - skogfond utbetales ikke i januar 
 • Regionalt miljøtilskudd – forvaltningsrutiner og viktige frister 
 • Agros – siste frist for å godkjenne vedtak 
 • NIBIO-rapport: Granbarkbillen - Registrering av bestandsstørrelsene i 2023 
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyheter
Publisert 22.11.2023

ØKS - skogfond utbetales ikke i januar 

Landbruksdirektoratet skal gjøre fylkesoppsplitting i fagsystemet ØKS som vil gjelde fra 1.1.2024, grunnet nye fylkeskommuner. Det er mange ting som skal på plass samtidig som vi skal gjøre årsavslutning i systemet. Det vil derfor ikke bli utbetalt skogfond i januar. Informer gjerne skogeiere gjennom deres kanaler. 

Kontaktperson: Ida Marie Strekerud 

 

Regionalt miljøtilskudd – forvaltningsrutiner og viktige frister 

Vi har sendt brev til kommunenes postmottak med informasjon om forvaltningsrutiner og saksbehandlingsfrister for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket. Les brevet her.  

Vi minner samtidig om følgende frister spesielt for Oslo og Viken: 

 • Kommunens behandlingsfrist for RMP og OBB er 15. januar 2024. Kommunen skal ha behandlet (godkjenne, avslå eller avvise) søknader innen denne datoen. 
 • Kommunen har frist for endelig vedtak (attestering) av søknadene 16. februar 2024. 

Kontaktperson: Janne Fossum  

 

Agros – siste frist for å godkjenne vedtak 

Fagsystemet Agros er stengt fra og med 11. desember og til og med 3. januar. I denne perioden vil det ikke bli kjørt utbetalinger og tilbakebetalingskrav fra Agros. Det betyr at alle saker som skal inngå i 2023, må være godkjent i Agros senest søndag 10. desember.  

Følgende ordninger har utvidet frist for godkjenning i Agros:  

 • Utbetalinger av tilskudd til veterinærreiser må være godkjent i Agros seinest fredag 15. desember 
 • Utbetalinger av tilskudd ved produksjonssvikt må være godkjent i Agros seinest onsdag 13. desember 

Fra 4. januar kan dere godkjenne vedtak når Landbruksdirektoratet/Statsforvalteren har lagt inn ny ramme for ordningen det gjelder. Informasjonen om dette er tilgjengelig når du logger inn på tjenesteportalen/Agros. 

Kontaktpersoner: Janne Fossum og Marit S. Hoen 

 

NIBIO-rapport: Granbarkbillen - Registrering av bestandsstørrelsene i 2023 

I 2023 går fangstene av stor granbarkbille opp i alle fylker med unntak av Vestfold og Nordland. For Sør-Norge sett under ett, må man tilbake til 1994 for å finne høyere fangster. Les rapporten på NIBIOs nettside.  

Kontaktpersoner: Elisabeth Schmidt og Bård Skrøvset 

 

Påminnelser

Skogbrukets rentemidler 2024 - åpent for søknader 

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk, søke om økonomisk støtte til prosjekter. Søknadsfrist er 1. desember 2023. Les mer på våre nettsider. 

Kontaktperson: Helge Nordby 

 

ØKS – Frister for kommunene i forbindelse med tilskudd og årsavslutning 

Skogeiers søknadsfrist for tilskudd til tettere planting ved nyplanting, og suppleringsplanting, er 25. november. Se frister for skogeier og kommunens behandlingsfrister for tilskudd her, og på startsiden i ØKS.   

Husk: 

 • Mandag 4. desember kl. 10.00: Frist for å godkjenne refusjonskrav med tilskudd til utbetaling, samt utbetale veitilskudd. Vi starter godskriving av tilskudd etter dette.  
 • Fra 5. desember til 28. desember: Det er bare refusjonskrav uten tilskudd som kan sendes til godkjenning og utbetaling. Kravene må være godkjente hos kommunen senest 28. desember.  

Det nærmer seg årsslutt og dermed årsavslutning i ØKS. I den forbindelse er det flere oppgaver som kommunen må gå gjennom. Her er liste over oppgaver med frister og tips til hvordan det gjøres.  

Kontaktpersoner: Ida Marie Strekerud og Olav Granheim 

 

Landbruksdirektoratet inviterer til webinar om oppfølging av dyrevelferdssaker 

Bli med på webinar tirsdag 28. november kl. 10:00 – 11:00 om oppfølging av dyrevelferdssaker i produksjonstilskuddssammenheng.  

Agenda for webinaret er:  

 1. Gjennomgang av revidert rutine for oversendelse av dyrevelferdssaker fra Mattilsynet til landbruksforvaltningen 
 2. Vurdering av vanlig jordbruksproduksjon i dyrevelferdssaker 
 3. Statistikk 

Det er ingen påmeldingsside til møtet. For å delta: Klikk her for å bli med i møtet. Husk å legge inn lenka i kalenderen din! 

Kontaktperson: Ragnhild Skar 

 

Kommende samlinger

 

Kommende fagsamlinger  

Dato    

Tema     

Påmelding     

Høsten 2023 

Jordsatsing for kommuner - div. arrangement

Se oversikt over ulike arrangementer her  

7.-8. februar 2024

Kommunesamling 2024 

Les mer og meld deg på innen 17. november

5. mars 2024

Webinar om kontrollplan for produksjonstilskudd

Mer informasjon og lenke til påmelding kommer i februar.

20. mars 2024

Klimasmart skogbruk: Ungskogpleie - samling om kommunikasjon

Les mer og meld deg på her

Se kurs- og konferansekalender på nettsiden vår for mer informasjon.    

 

Kommende digitale møteplasser

Tema

Datoer

Påmelding

Tilskudd produksjonssvikt

23. november

30. november

14. desember

Registrer deg til hvert enkelt møte og få kalenderinvitasjon i Outlook.

Produksjonstilskudd

28. november

12. desember

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.     

Miljøordningene

5. desember

9. januar

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook.    

Lovsaker

Ny dato kommer etter nyttår

 

 

Eksterne nyheter

Reduksjon i egenandelen for den statlige naturskadeordningen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskade-erstatningsforskriften).

Endringen innebærer at egenandelen settes til 15 prosent av fastsatt erstatning. Det vil si at egenandelen for erstatning opp til 100 000 kroner går ned fra 30 prosent til 15 prosent. I tillegg innføres det et tak for egenandel på 1 mill. kroner per sak, noe som vil komme skadelidte til gode i omfattende skadetilfeller.

Les mer på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet.

 


Ønsker du oversikt over de tidligere sakene fra infobrevene våre? Se oversiktssiden vår Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning. Her kan du også melde deg på infobrevene våre.