Klimasmart skogbruk: Ungskogpleie - samling med tema kommunikasjon

Dato:
20. mars 2024 08.30 - 15.30
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken

Alle er enige om at ungskogpleie er viktig. Hvordan får vi skogeier til å gjøre det? Hva må til?

Publisert 07.11.2023, Oppdatert 07.11.2023
Forsidebilde workshop skog

Vi møtes igjen på Sundvolden til ny samling om ungskogpleie.

Fokus denne gangen blir å se nærmere på KOMMUNIKASJONEN rundt ungskogpleie.

Hold av dato og meld deg på allerede nå, mer infomasjon kommer!

Gratis deltagelse med påmelding

Meld deg på via denne siden innen 6. mars 2024.

Har du ikke vært med på de tidligere samlingene? Velkommen likevel!

Dersom du ikke fikk deltatt på ungskogpleiesamlingene som var i april og oktober 2023 så er du uansett veldig velkommen til å være med 20. mars 2024.

Vi håper på engasjerte deltakere både fra forvaltningen, skognæringen, skogeiersiden, og skogbrukets organisasjoner.

Klimasmart skogbruk-prosjektet

Arrangementet er tredje samling i prosjektet Klimasmart skogbruk 2023-2025.

I prosjektet løfter vi fram ungskogpleie som et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre i skogen. Forvaltningen og det utøvende skogbruket i regionen samles for å finne gode og varige løsninger som bidrar til mer ungskogpleieaktivitet. 

Logoer for samarbeidspartnere i prosjektet
Dato:
20. mars 2024 08.30 - 15.30
Sted:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken