Klimasmart skogbruk: Ungskogpleie - samling med tema kommunikasjon

Dato:
20. mars 2024 08:30 - 15:45
Stad:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken

Alle er enige om at ungskogpleie er viktig. Hvordan får vi skogeier til å gjøre det? Hva må til?

Publisert 07.11.2023, Oppdatert 07.11.2023
Forsidebilde workshop skog

Vi møtes igjen på Sundvolden til ny samling om ungskogpleie. Denne gangen setter vi søkelyset på kommunikasjon. Hvordan kan bedre kommunikasjon bidra til at det gjøres mer ungskogpleie?

  • Skogregion 3 og 4 har kommunikasjonsrelaterte problemstillinger i sine aktivitetsplaner, og vi vil få en orientering om status i deres arbeid.
  • Magnus Kristiansen tar oss gjennom en reise i kommunikasjon og moderne markedsføring, slik at vi kan danne oss et bilde av hvordan vi bør jobbe med synlighet rundt våre budskap.
  • Alle får bidra med ideer og tanker i et spennende gruppearbeid.

Vi håper på engasjerte deltakere fra forvaltningen, skognæringen, skogeiersiden og skogbrukets organisasjoner.

Meld deg på her innen 13. mars. Gratis å delta. Dersom du ikke fikk deltatt på ungskogpleiesamlingene i fjor, så er du likevel velkommen til å være med nå.

 

Hvordan skal du forberede deg?

Vi ønsker at du tar med på samlingen det du mener skal være to slike råd. Der skal vi jobbe videre med disse. Med «aktør» menes her for eksempel forvaltningen (kommunen, statsforvalteren), det utøvende skogbruket eller andre som har kontakt med skogeier.

Hvilke to omforente råd skal alle aktører si i møte med skogeier?

 

Dagens program

Se det fullstendige programmet i PDF her

En reise i kommunikasjon og moderne markedsføring:

Magnus Kristiansen er marked- og kommunikasjonsdirektør i Nordic Crane og driver minibyrået Zeek hvor han leverer rådgivning innen markedsføring, kommunikasjon og visuell identitet. Magnus jobber med markedsføring, kommunikasjon og sosiale medier for Nordic Crane i Norge, Sverige og Danmark og har tidligere drevet reklamebyrået The Pitch i Fredrikstad i 20 år. Han tok tidlig eierskap til sosiale medier, blogging og digital historiefortelling og har coachet bedriftsledere i moderne markedsføring i en årrekke.

Han skal ta oss gjennom en reise i kommunikasjon og moderne markedsføring, slik at vi kan danne oss et bilde av hvordan vi bør jobbe med synlighet rundt våre budskap.  

Magnus Kristiansen
Magnus Kristiansen. Foto: Privat.

 

Gruppearbeid

Alle får bidra inn med innspill og ideer i gruppearbeidet. Dine perspektiv er viktige i denne prosessen. Erfarne og dyktige ressurspersoner som jobber med kommunikasjon i skognæringa og Skogselskapet skal lede hver gruppe. 

Tema: Gruppeleder:
Ord og tekst Siri Gjelsvik, Skogselskapet
Kampanjeideer og kanaler, kommersialisering  Helene Ruud, Viken Skog
Kundereisen: Hvordan ser det ut fra skogeierens perspektiv? Rannveig Røstad, Glommen Mjøsen Skog
Skogeiertyper og kjennetegn, tilpasset budskap Anne Hofmo Bjølgerud, Norskog

 

Hilde Søraas Grønhovd i Buskerud Næringshage leder oss gjennom dagen.

Hilde Søraas Grønhovd. Foto: Privat.

 

Klimasmart skogbruk-prosjektet

Arrangementet er tredje samling i prosjektet Klimasmart skogbruk 2023-2025.

I prosjektet løfter vi fram ungskogpleie som et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre i skogen. Forvaltningen og det utøvende skogbruket i regionen samles for å finne gode og varige løsninger som bidrar til mer ungskogpleieaktivitet. 

Logoer for samarbeidspartnere i prosjektet
Dato:
20. mars 2024 08:30 - 15:45
Stad:
Sundvolden Hotel
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Forvaltningen og det utøvende skogbruket i Oslo og Viken