Klimasmart skogbruk

Oppdatert 18.11.2022

I Oslo og Viken kjører vi en kursserie med tema skog og klima for kommunene.

Klimasmart Skogbruk-kursserien er satt sammen for landbrukskontorene i kommunene i Oslo og Viken. 

Flere av kursene er også aktuelle for en utvidet målgruppe, som klimakontakter i kommunene og ansatte i skognæringen.

Aktiviteter i 2023

I 2023 vil vi fortsette å løfte fram foryngelse, ungskogpleie og stedstilpasset skogbruk som en viktig del av et klimasmart skogbruk.

Aktivitetene er under planlegging, følg med på denne siden framover.

Gjennomførte kurs og webinarer

Presentasjonsfiler og opptak finner dere under "Les mer" til høyre i tabellen.

Dato Tema Målgruppe Les mer
2021

 

 

 
27. oktober

Webinar:

Kurs for takstutvalg - Prosessen ved nye skogbruksplaner

Kommuner

Takstutvalgene i Follo og Enebakk

 
1. desember

Webinar:

Skogsveier og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program og presentasjoner

2022

 

 

 

7. mars

Webinar:

Hvordan bli gode rådgivere på skogbrukets økonomiske virkemidler?

Kommuner

Regnskapsførere

Skogbruksledere

Program og presentasjoner

 

6. april

Webinar:

"Kick off" for plantesesongen - faglig påfyll om foryngelse

Kommuner

Skogbruksledere

Presentasjoner og opptak

24. mai

Fagdag ØST:

Skogsvei og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program

9. juni

Fagdag VEST:

Skogsvei og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program

20. oktober

Webinar:

Ungskogpleie - Vårt viktigste klimatiltak i skogbruket 

Kommuner

Skogbruksledere

Se opptak og presentasjoner nettsidene våre. 

17. november

Webinar:

Selektive hogstformer - Hva er det, og hvor egner det seg?

Kommuner

Skogbruksledere

Se opptak og presentasjoner nettsidene våre. 

2023

 

 

 

Følg med på denne siden for flere arrangementer i 2023

 

 

 

 

Lokal oppfølging av kursene

Som et tilbud til hvordan kommunene kan følge opp temaene for sine skogeiere, har vi her satt opp noen forslag til kurspakker.

Vi har vært i dialog med Skogselskapet om muligheter for praktisk organisering av disse, slik at kommunene enkelt kan få hjelp til å arrangere. 

Forslag til ansvarsfordeling er:

  • Kommunene (alene eller flere sammen) bestiller og markedsfører
  • Skogselskapet tilbyr kursopplegg og praktisk gjennomføring
  • Finansiering skjer lokalt gjennom skogregionene eller enkeltkommunenes rentemidler
Forslag til tidspunkt Tema Målgruppe Les mer

2022

"Skogkveld"-webinar for skogeiere:

Lær å bruke skogfond - smart for lommeboka di, skogen og klimaet

Skogeiere

Lokalt ansatte i skognæringen

Se Skogselskapets tilbud om praktisk gjennomføring

Finn presentasjonene fra allerede gjennomførte kurs på nettsidene til Skogselskapet

2023

Skogdag for skogeiere

Hvordan følge opp et felt de 10 første årene etter hogst?

Skogeiere

Se Skogselskapets tilbud om praktisk gjennomføring

 

Bakgrunn – om kursserien

Kursene og fagdagene som vi her presenterer under samlebetegnelsen Klimasmart Skogbruk er en del av Klimasmart Landbruk, og er finansiert av blant annet Klimasatsmidler gjennom Viken fylkeskommune. Deler av tilbudet er finansiert av ordninger som Statsforvalteren i Oslo og Viken administrerer.

Formålet med kursene er å gi oppdatert faglig påfyll på skogbrukstema, med et gjennomgående fokus på klima og klimatilpasning.

Planlegging og gjennomføring av kursene skjer i samarbeid mellom Viken fylkeskommune og landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kurstemaene er en oppfølging av Handlingsplan for skogbruk

Kursene tar utgangspunkt i gjeldende satsingsområder for skogbruk i regionen. Disse er forankret i Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025, og er:

  • 1.A: Bærekraftig skogproduksjon
  • 1.B: Økonomiske virkemidler: Skogfond og enhetlig tilskuddsforvaltning
  • 1.C: Skogbruksplan med miljøregistreringer
  • 2.A: Infrastuktur og tømmertransport
  • 2.B: Utvikling og rekruttering
  • 3: Skog og trebruk som del av klimaarbeidet

 

Banner-alle-horisontal.jpg

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.