Informasjonsbrev 43/2023 - uke 46

Logo for informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning
  • Produksjonssvikt
  • Kommunesamling 2024 - trøbbel med påmelding?
  • Autorisasjonsdatabasene - nye lenker
  • Afrikansk svinepest og eksponering av matavfall
  • Påminnelser
  • Kommende samlinger
  • Jordhelse
  • Eksterne nyheter
Publisert 15.11.2023

Produksjonssvikt

Kontaktpersoner: Hege AaeElin BøeSverre Saxebøl

 

Kommunesamling 2024 – trøbbel med påmelding?

Noen har opplevd at påmeldingsskjemaet ga beskjed om at arrangementet var fullt når de prøvde å melde seg på kommunesamling for landbruk 2024. Vi har fortsatt noen ledige plasser, og vi lar skjemaet stå åpent for påmelding t.o.m. fredag 17. november.

Dersom du er i tvil om du har meldt deg på kan du sjekke deltakerlisten øverst til høyre på påmeldingssiden.

Ta kontakt med oss dersom du har behov for at deltakelsen skal bli fakturert på neste års midler.

Kontaktpersoner: Janne Fossum og Elisabeth Schmidt

 

Autorisasjonsdatabasene - nye lenker

I forbindelse med en liten oppdatering av autorisasjonsregisteret er det endringer i adressene for innlogging.

Nye lenker er:

De som har fått passord det siste året har allerede fått disse lenkene, da ny og gammel adresse har fungert parallelt. Nå er den gamle adressen fjernet. Tidligere lenker fungerer dermed ikke lenger selv om det bare er en bokstav som langt til den gamle adressen. Vi har også oppdatert nettsiden vår med lenker til autorisasjonsdatabasene.

Kontaktperson: Lene Thorud

 

Afrikansk svinepest og eksponering av matavfall og restavfall

Etter oppfordring fra Mattilsynet har Klima- og miljøvernavdelingen hos oss sendt ut brev til kommunene og avfallsanleggene øst for Glomma for å påpeke at det er viktig å unngå at vilt kommer i kontakt med matavfall og restavfall. Dette kan handle om å sikre steder hvor man oppbevarer, omlaster eller behandler matavfall, men også å ha villsvinsikre søppelkasser og økt tømmefrekvens på rasteplasser, campingplasser, i friluftsområder og på offentlige steder i tettbebygde strøk.

Målet er at tiltakene kan bidra til å redusere risikoen for at vi får utbrudd av afrikansk svinepest i Norge. Spre gjerne informasjonen i deres kanaler.

 

Påminnelser

 

Omlegging og videreføring av produsentnummeret

Fra 15. november 2023 skal Landbrukets Dataflyt overta ansvaret for produsentnummeret fra Landbruksdirektoratet. Produsentnummeret fases da ut fra Landbruksregisteret. Les mer om dette på våre nettsider

Kontaktpersoner: Ragnhild Skar, Sverre Saxebøl

 

ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2023-11 – Frist 16. november

Virkesopplysninger for periode 2023-11 er klar for kontroll og godkjenning i kommunene. Frist for å godkjenne er 16. november. Husk også eventuell fil med manuelt registrerte.

Kontaktperson: Ida Marie Strekerud

 

Skogbrukets rentemidler 2024 - åpent for søknader

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk, søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist er 1. desember 2023.
Les mer på våre nettsider.

Kontaktperson: Helge Nordby

 

ØKS – Frister for kommunene i forbindelse med tilskudd og årsavslutning

Vi oppfordrer kommunene til å sette frist 25. november for skogeier til å sende inn refusjonskrav med tilskudd. Se frister for skogeier og kommunens behandlingsfrister for tilskudd her, og på startsiden i ØKS. 

Siste mulighet for å sende refusjonskrav med tilskudd til utbetaling, samt utbetale veitilskudd, er 4. desember kl. 10.00. Etter dette er det kun refusjonskrav uten tilskudd som kan utbetales, og disse kravene må være godkjent til utbetaling hos kommunen senest 28. desember.

Det nærmer seg årsslutt og dermed årsavslutning i ØKS. I den forbindelse er det flere oppgaver som kommunen må gå gjennom. Her er liste over oppgaver med frister og tips til hvordan det gjøres.

Kontaktpersoner: Ida Marie Strekerud og Olav Granheim

 

Lov i låven, del 2

Vi minner om samlingen på Fossesholm Herregård i Vestfossen 21. november klokka 08.30-12.00. Flere spennende innlegg, blant annet: «Fra låve til kulturarena», «Ny bruk – uendret arealformål» og «Bruk av landbrukets bygninger til andre næringsformål – hva sier regelverket». Les mer om arrangementet og meld deg på via nettsiden til gründerboost. Arrangementet er gratis.

 

 Landbruksdirektoratet inviterer til webinar om oppfølging av dyrevelferdssaker

Bli med på webinar tirsdag 28. november kl. 10:00 – 11:00 om oppfølging av dyrevelferdssaker i produksjonstilskuddssammenheng.

Det er ingen påmeldingsside til møtet, du klikker deg bare direkte inn på møtetidspunktet gjennom lenken til Teams-møtet. Husk å legge inn denne i kalenderen din manuelt.

 

 

Kommende samlinger

 

Kommende fagsamlinger   
   

Dato    

Tema     

Påmelding     

Høsten 2023 

Jordsatsing for kommuner - div. arrangement

Se oversikt over ulike arrangementer her  

22. - 23. november

Samling: Næringsutvikling i landbruket

Les mer

7.-8. februar 2024

Kommunesamling 2024 

Les mer og meld deg på innen 17. november

5. mars 2024

Webinar om kontrollplan for produksjonstilskudd

Mer informasjon og lenke til påmelding kommer i februar.

20. mars 2024

Klimasmart skogbruk: Ungskogpleie - samling med tema kommunikasjon

Les mer og meld deg på her

Se kurs- og konferansekalender på nettsiden vår for mer informasjon.    

 

       

Kommende digitale møteplasser

 

Tema

Datoer

Påmelding

Tilskudd produksjonssvikt

16. november

23. november

30. november

14. desember

Registrer deg til hvert enkelt møte og få kalenderinvitasjon i Outlook.

Produksjonstilskudd

28. november

12. desember

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.     

Miljøordningene

21. november

5. desember

9. januar

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook.    

Lovsaker

Ny dato kommer etter nyttår

 

 

 

Jordhelse

 

Den toårige satsing på jordhelse og karbonbinding i landbruket

Jordløftet har delt ut over fire millioner kroner i prosjektmidler og jobbet med nettverk og kompetanseheving, og nå nærmer vi oss avslutning, i alle fall for Vikens del.

Den 21.november skal vi ha en avslutnings/videreførings-konferanse på Sentralen i Oslo. Hensikten med samlingen er oppsummering av Jordløftet og veien videre for arbeidet med jordhelse og karbonbinding i de nye fylkene på Østlandet.

Her finner du program og påmeldingslenke til Jordløfteseminar på Sentralen 21.november.

 

Eksterne nyheter

 

Reduksjon i egenandelen for den statlige naturskadeordningen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskade-erstatningsforskriften).

Endringen innebærer at egenandelen settes til 15 prosent av fastsatt erstatning. Det vil si at egenandelen for erstatning opp til 100 000 kroner går ned fra 30 prosent til 15 prosent. I tillegg innføres det et tak for egenandel på 1 mill. kroner per sak, noe som vil komme skadelidte til gode i omfattende skadetilfeller.

Les mer på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet.

 

 Invitasjon til fagseminar "Hvordan bistå bonden med gode tiltak for pollinerende insekter?"

Bli med på seminar 23. november som kan være interessant for de som liker artsrikt kulturlandskap og pollinerende insekter. Det er mulig å delta både fysisk i Oslo eller digitalt. Del det gjerne videre!

Påmelding på nettsidene til NLR innen 17. november.

 

 Praktisk salgskurs for lokalmatprodusenter

Stiftelsen Norsk Mat arrangerer i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Kompetansenettverket for lokalmat Øst og Guldkorn et praktisk rettet salgskurs for produsenter som selger på markeder, i egen gårdsbutikk, demo i butikk etc. Kurset skal hjelpe produsentene til økt salg, og er kostnadsfritt for produsentene.

Kursdato er 30. november, påmelding innen 20. november. Mer info på lokalmat.no

Kontaktperson: Kjersti Grøndahl

 

 


Ønsker du oversikt over de tidligere sakene fra infobrevene våre? Se oversiktssiden vår Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning. Her kan du også melde deg på infobrevene våre.