Informasjonsbrev 37/2023 - uke 40

Logo for informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning
 • Kommunesamling 2024
 • Spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding
 • Produksjonssvikt - diverse nyheter
 • Produksjonstilskudd - potensielle søkere ble varslet om ny søknadsomgang 1.10
 • Skogbrukets rentemidler 2024 - åpent for søknader
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter
Publisert 04.10.2023

Kommunesamling 2024 

Vi har gleden av å invitere kommunal landbruksforvaltning og andre som jobber for landbruket i Oslo og Viken til samling 7.-8. februar på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet. Hovedmålet med samlingen er å gi forvaltningen faglig påfyll på tema dere har etterspurt, i flotte og vinterlige omgivelser.

Les mer om program og påmelding i vår Kurs- og konferansekalender.

Påmelding innen 1. november. Vi gleder oss til å se alle der!

Kontaktpersoner: Janne Fossum og Elisabeth Schmidt

 

Spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding

Landbruks- og matdepartementet vil ikke gi generell dispensasjon ut over 1. oktober, men viser til forskrift av 04.07.2003 om gjødselvarer mv. av organisk opphav, § 31, om at kommunen i særlige tilfeller kan dispensere fra forskriftens § 23, Spredetidspunkt. Les mer på våre nettsider.

Kontaktperson: Kay Henrik Bucher

 

Produksjonssvikt - diverse nyheter

 • Oppslag kornproduksjon for enkeltforetak - For kornprodusenter som nylig har tatt over produksjon, kan det mangle historisk avling for noen av gjennomsnittsårene. I noen tilfeller ønsker saksbehandler å slå opp opplysninger om leveranser til kornmottak for et gitt foretak. Vi har samlet data fra data.norge.no, og lagt ut dette Excel-arket for å gjøre oppslag på enkeltforetaks kornavlinger 2017-2021. Vi gir beskjed så snart arket er oppdatert med 2022-tall. Gi tilbakemelding dersom dere ser feil.
 • Neste digitale møteplass er 12. oktober. Kom gjerne med innspill til spørsmål og problemstillinger. Se vår kurs- og konferansekalender.
 • Nye satser – Landbruksdirektoratet har beregnet nye satser som er tenkt å gjelde fra 2023, i tillegg til nye tak for maksbeløp. Dette vil komme inn i forskriften og AGROS når det er vedtatt i Stortinget i november.
 • Kornleveranser for 2022 – sies å være tilgjengelig i Agros, men bemerk: søknader som allerede er sendt vil ikke vise disse tallene. Landbruksdirektoratet undersøker muligheten for også å oppdatere allerede sendte søknader.

 

Produksjonstilskudd – potensielle søkere ble varslet om ny søknadsomgang 1.10.

Alle foretakene som søkte om produksjonstilskudd i mars i år eller som søkte i fjor, fikk 1.10. melding om at det er åpnet for å levere del 2 av søknaden om produksjonstilskudd og søknadsfristen. Landbruksdirektoratet sender påminnelse om søknadsfristen 12.10. Les informasjonen som er sendt til søkerne her.

 

Skogbrukets rentemidler 2024 - åpent for søknader

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk, søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist er 1. desember 2023. Les mer på våre nettsider.

 

Påminnelser

 

KICK OFF-samling for ungskogpleie 25. oktober

Bli med på felles avspark for økt ungskogpleie på Sundvolden 25. oktober. Her møtes aktørene i skogbruket for å diskutere langsiktige tiltak for økt ungskogpleie.

Det er gratis å delta. Meld deg på her innen 17. oktober.

Kontaktpersoner: Ida Marie Strekerud og Elisabeth Schmidt   

 

Konkurranser om ungskogpleie   

Vi trenger spreke bilder og et godt slagord for å øke aktiviteten på ungskogpleie. Bli med i konkurransene!

Del oppfordringen, og les mer på våre nettsider. Første kåring vil skje på samlingen på Sundvollen 25. oktober.

Kontaktpersoner: Ida Marie Strekerud og Elisabeth Schmidt   

 

Resultatkartlegging og Foryngelseskontroll 2023 – minner om fristen for kommunene 1. november 2023

Pr. uke 39 er det gjennomført 97 resultatkartlegginger av 325 totalt. Tilsvarende er det gjennomført 290 foryngelseskontroller av 515 totalt.

Les mer om årets kontroller for skogkultur på våre nettsider.

Kontaktpersoner: Elisabeth Schmidt og Bård Skrøvset

 

Kommende samlinger

 

   

Dato    

Tema     

Påmelding     

Høsten 2023 

Jordsatsing for kommuner - div. arrangement

Se oversikt over ulike arrangementer her  

10. oktober  

Webinar: Produksjonstilskudd – vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon  

Kl. 09.30-11   

Les mer og meld deg på her 

10. oktober  

Digital møteplass - miljøordningene  

  

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook.  

12.oktober 

Digital møteplass - tilskudd produksjonssvikt 

13.30-15.00 Registrer deg

17. oktober  

Digital møteplass – produksjonstilskudd   

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.     

19.oktober 

Digital møteplass - tilskudd produksjonssvikt 

13.30-15.00 Registrer deg

19.oktober

Webinar: Jordsatsing for kommunen

Påmelding webinar.

Se oversikt over ulike jordhelse-arrangementer her

24. oktober  

Webinar: Produksjonstilskudd – avvik og avkortinger  

Kl. 09-11   

Info og påmelding kommer  

24. oktober    

Digital møteplass - miljøordningene   

  

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook.    

25. oktober   

Ungskogpleie: Kick off-samling   

Les mer og meld deg på her innen 17. oktober.

26. oktober 

Digital møteplass - tilskudd produksjonssvikt 

13.30-15.00 Registrer deg

31. oktober  

Digital møteplass – produksjonstilskudd  

Flere datoer: 14. november, 28. november og 12. desember  

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.   

7. november

Digital møteplass – miljøordningene

Flere datoer: 21. november, 5. desember og 9. januar  

 

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook.    

9. november  

Digital møteplass – lovsaker - driveplikt 

Kl. 12-14 
Info og påmelding kommer  

7.-8. februar 

Kommunesamling 2024 

Les mer og meld deg på i vår kurs- og konferansekalender innen 1. november

  

  Se kurs- og konferansekalender på nettsiden vår for mer informasjon.     

  

Jordhelse

 

Aktuelle markvandringer i oktober om fangvekster, kompost og direktesåing av høstkorn er noe av det du kan få med deg i regi av NLR, se mer på NLRs nettsider.

 

Eksterne nyheter

 

Påminnelse: Innovasjon Norge - Webinar og lynmøter for kommunene

Innovasjon Norge arrangerer åpent webinar med generell informasjon om INs virkemidler og tjenester for landbruket 11. oktober kl. 9 – 10. Lynmøter for kommunene og enkeltbedrifter avholdes på Teams i etterkant av fellesmøtet. Meld deg på Landbruksmøte for Oslo og Viken – Investering og bedriftsutvikling

 


Ønsker du oversikt over de tidligere sakene fra infobrevene våre? Se oversiktssiden vår Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning. Her kan du også melde deg på infobrevene våre.