Produksjonssviktnytt - uke 45

Nedenfor finner du aktuelt nytt om produksjonssviktordningen

Publisert 08.11.2023

Status uke 45

Drøye 3500 har søkt om tilskudd ved produksjonssvikt i Oslo og Viken.
Ca. 120 av disse ligger i ELF, resten i Agros.
Per 8. november har vi betalt ut ca. 53 millioner i forskudd i til sammen 547 saker. 

For mer informasjon om forskuddsutbetalinger les denne artikkelen. Her er også oppskrift på hvordan du finner søknader hvor det er bedt om forskudd. Vi prioriterer de som har søkt om forskudd, men betaler også ut forskudd i andre saker kommuner sender oss. Vi venter på oppdatert regelverk med nye satser og maksbeløp i ordningen. Det er varslet at Stortinget skal vedta dette i løpet av november.

Husk å sjekke innsendt dato og areal mot PT

Vær obs på at vi som saksbehandlere per nå ikke får noe varsel om søknader som er sendt inn etter søknadsfristen. Vi har hatt tilfelle av en søknad som ble godkjent og tilrådd av kommunen og saksbehandlet og godkjent for forskuddsutbetaling hos oss, selv om søknaden var sendt inn etter fristen. Søkere som har sendt søknad etter fristen må eventuelt søke dispensasjon for søknaden kan behandles.

Husk også å kommentere at dere har sjekket arealene opp mot PT-søknadene.


Alt levert og dokumentert?

Vi ber om at dere noterer i deres kommentarer på siden "uttalelse fra kommunen", om alt er levert og dokumentert, slik at vi da kan ferdigbehandle sakene. Når de oppdaterte satsene er på plass kan vi begynne å fatte endelige vedtak om erstatning i disse sakene.

 

Dispensasjonssaker

Alle som ikke har levert søknaden innen fristen har mulighet til å søke dispensasjon. Søknadene skal via kommunen og statsforvalteren, før de sendes til Landbruksdirektoratet som behandler dispensasjonssøknadene. Les mer om behandling av dispensasjonssøknader i regelverket.

NB! De som har levert søknad innen fristen, men i feil skjema i gammelt system (ELF) - vurderer vi har søkt innen fristen. Be disse likevel opprette ny søknad i Agros (systemet er ikke stengt), for å få med alt av nødvendige opplysninger. Husk å henvise til søknaden som er sendt i ELF.

 

Diverse vekster i korn-søknader

  • Erter ligger ofte ført som annet i tabellen for korn. Denne må føres i tabellen "annet frø til modning" lenger ned på samme side, og slettes fra korntabellen.
  • Åkerbønner skal føres i tabellen "annet frø til modning" som "bønner til konserves". Husk å skrive at det gjelder åkerbønner! Mulig denne praksisen endres når de nye satsene er satt for å få en mest mulig riktig sats. Dere får da beskjed. 
  • Grasfrø  - vi sjekker ut gjennomsnittlige avlingstall for ulike grasfrøarter.

For åkerbønner, erter og oljefrø setter vi snittavlingen skjønnsmessig dersom søker har to år eller mindre med historiske avlingstall. Da er det ikke noe poeng å sjekke dokumentasjon for de historiske avlingstallene. Dette gjelder også dersom ett av tre år ikke tas med fordi det er valgt som "dårligste år".

 

Tips til potet- og honningsaker

På et av de digitale møteplassene fremover vil vi gi dere noen tips til gjennomgangen av søknader i vekstgruppene potet og honning.