Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
mars 2021
05. mar 9 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til næringsmiddelindustri – Mills AS avdeling Drammen
05. mar 9 Høring av søknad om endret utslippspunkt for midlertidig utslipp av renset sigevann - Borge pukkverk deponi i Fredrikstad
05. mar 9 Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova for Trøim reinseanlegg i Hemsedal kommune
februar 2021
28. feb 8 Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Nexans i Halden kommune
22. feb 8 Høring av forslag om vern av ni skogområder
19. feb 7 Søknad om utslipp i anleggsfase - bygging av ny kabelforbindelse mellom Sogn og Ulven
08. feb 6 Søknad om utvidet tillatelse til utslipp fra Linnes avløpsanlegg i Lier kommune
januar 2021
28. jan 4 Søknad om endring av tillatelse for Gatedalen miljøanlegg i Sarpsborg kommune
20. jan 3 Søknad om endring av tillatelse – Norsk Gjenvinning Metall AS, avd. Drammen
20. jan 3 Søknad om utfylling i vassdraget Usteåne på Geilo i Hol kommune
Frist Høring
mars 2021
05. mar Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til næringsmiddelindustri – Mills AS avdeling Drammen
05. mar Høring av søknad om endret utslippspunkt for midlertidig utslipp av renset sigevann - Borge pukkverk deponi i Fredrikstad
05. mar Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova for Trøim reinseanlegg i Hemsedal kommune
februar 2021
28. feb Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Nexans i Halden kommune
22. feb Høring av forslag om vern av ni skogområder
19. feb Søknad om utslipp i anleggsfase - bygging av ny kabelforbindelse mellom Sogn og Ulven
08. feb Søknad om utvidet tillatelse til utslipp fra Linnes avløpsanlegg i Lier kommune
januar 2021
28. jan Søknad om endring av tillatelse for Gatedalen miljøanlegg i Sarpsborg kommune
20. jan Søknad om endring av tillatelse – Norsk Gjenvinning Metall AS, avd. Drammen
20. jan Søknad om utfylling i vassdraget Usteåne på Geilo i Hol kommune