Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
juli 2020
31. jul 31 Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i Drammen
27. jul 31 Høring av forslag om vern av skog
20. jul 30 Tiltaksplaner for forurenset grunn - Fornebubanen
16. jul 29 Søknad om tillatelse til mudring ved Søndre Akershuskaia / Vippetangkaia i Oslo
09. jul 28 Søknad om tillatelse til snødeponi på Gomsrud i Kongsberg kommune
juni 2020
04. jun 23 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Hansa Borg Bryggerier avdeling Sarpsborg
01. jun 23 Søknad om revidert tillatelse – Rokke avfallsanlegg i Halden kommune
mai 2020
22. mai 21 Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Vikaneveien 323 i Fredrikstad
20. mai 21 Søknad om tillatelse til mottak og deponering av ikke forurensede jord- og steinmasser ved Råde pukkverk
19. mai 21 Søknad om tillatelse til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak i Ringerike kommune
Frist Høring
juli 2020
31. jul Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i Drammen
27. jul Høring av forslag om vern av skog
20. jul Tiltaksplaner for forurenset grunn - Fornebubanen
16. jul Søknad om tillatelse til mudring ved Søndre Akershuskaia / Vippetangkaia i Oslo
09. jul Søknad om tillatelse til snødeponi på Gomsrud i Kongsberg kommune
juni 2020
04. jun Søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Hansa Borg Bryggerier avdeling Sarpsborg
01. jun Søknad om revidert tillatelse – Rokke avfallsanlegg i Halden kommune
mai 2020
22. mai Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Vikaneveien 323 i Fredrikstad
20. mai Søknad om tillatelse til mottak og deponering av ikke forurensede jord- og steinmasser ved Råde pukkverk
19. mai Søknad om tillatelse til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak i Ringerike kommune