Søknad om tillatelse til mudring ved Søndre Akershuskaia / Vippetangkaia i Oslo

Høringsfrist:
16. juli 2020

Statsbygg søker om tillatelse til mudring ved Søndre Akershuskaia / Vippetangkaia (gbnr. 207/411 og 412) i Oslo kommune.

Publisert 18.06.2020

Det søkes om tillatelse til å mudre 650 ± 200 m3 i et område på 500 ± 200 m2 for å etablere rørledninger for inntak- og utslippspunkt for energiutnyttelse av sjøvann utenfor Akershusstranda (Gbnr. 207/411 og 412). Arbeidene inkluderer mudring, forsiktig sprengning, boring og pigging og ønskes utført fra medio september 2020 til medio april 2021. For å hindre spredning av partikler foreslår tiltakshaver å benytte siltgardin/boblegardin. Bruk av boblegardin foreslås også for å redusere støy ved pigging og sprengning. For å ytterligere forhindre oppvirvling foreslås tildekking av tilgrensende områder med sand. Det er påvist forurensning ned til 1 meter sedimentdyp. Mudrede masser planlegges levert til godkjent mottak.

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i menyen til høyre. 

Detaljert kart over tiltaksområdet er unntatt offentlighet etter offentleglova § 21.

 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 16. juli 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Uttalelser må merkes med referanse 2020/16899.

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
16. juli 2020