Styrking av rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunene

Statsforvalterene har fått oppdrag om å styrke kompetansen om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.05.2023
Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt ut informasjon om et prosjekt over tre år, fra 2023-2025, med tilbud om CRPD-opplæring til kommunedirektørene, ordførerne, lokale politikere og ledere for rådene for personer med nedsatt funksjonsevne, i kommunene i Oslo og Viken.
 

Kommunene skal iverksette FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i alle sektorer, og kunnskapen om CRPD må dermed økes. Kultur- og likestillingsdepartementet har derfor initiert et CRPD-prosjekt i perioden 2023-2025, hvor Statsforvalteren skal gi opplæring i konvensjonsrettighetene og hvordan gjennomføre dem i kommunene.

  • Lederopplæring – Som introduksjon til CRPD-opplæringsperioden, inviterer vi kommunedirektørene i Oslo og Viken, bydelsdirektørene i Oslo, ordførerne og lokalpolitikere i Oslo og Viken, og leder og medlemmer i de kommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo og Viken, til kort lederwebinar om CRPD og CRPD-prosjektet 2023-2025, 26.05.23, kl. 09.00 – 10.00. Påmelding innen 19.05.23.

  • Opplæringstilbud til ansatte i kommunene – Ansatte i kommunene tilbys CRPD-opplæring i de ulike rettighetene, fra høsten 2023. Se våre kurs- og konferansesider for påmelding til disse arrangementene.