Lederwebinar - FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) oppsummert i fem punkter.

Dato:
26. mai 2023 09.00 - 10.00
Sted:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
CPRD-prosjektet v/juridisk seniorrådgiver/prosjektleder Lynn Kristin Wandaas
Målgruppe:
Kommunale direktører og kommunale ledere i kommunene i Oslo og Viken
 
Webinar for kommunale direktører, kommunale ledere, politikere og kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene i Oslo og Viken.

 

Publisert 28.03.2023
I forventningsbrevet til kommunene for 2023, fikk kommunene i Oslo og Viken informasjon om følgende forventning:

Styrke rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne - CRPD

Kommunene skal iverksette FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i alle sektorer, men det er lite kunnskap om CRPD i kommunene. Kultur- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektorratet har derfor igangsatt et prosjekt fra 2023-2025, hvor statsforvalterne skal gi opplæring i konvensjonsrettighetene og hvordan gjennomføre dem i kommunene. Opplæring i rettighetene blir derfor en viktig oppgave i forbindelse med statsforvalternes samordnings- og veiledningsfunksjon i år og vi oppfordrer kommunene til å delta på opplæringen. Arrangementer vil fortløpende bli lagt ut i vår kurs og konferansekalender. 

I sidemenyen ligger det lenker til info om FNs konvensjon, til en CRPD-film, til en CRPD-veileder som Bufdir har laget og til vår kurs- og konfereransekalender.

I tråd med disse forventningene arrangeres webinarer om CRPD for kommunene i 2023-2025, for ulike målgrupper i kommunene.

Velkommen!

 

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 390 740 908 596

Dato:
26. mai 2023 09.00 - 10.00
Sted:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
CPRD-prosjektet v/juridisk seniorrådgiver/prosjektleder Lynn Kristin Wandaas
Målgruppe:
Kommunale direktører og kommunale ledere i kommunene i Oslo og Viken