Fordelingen av kompetansemidler 2024 til barnehage- og skoleeiere er klar!

Samarbeidsfora i Oslo og Viken har besluttet fordeling av totalt 191,9 millioner til barnehage- og skolebaserte kompetansetiltak gjennom tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling.

Publisert 22.03.2024

Samarbeidsfora i Oslo og Viken har i 2024 behandlet totalt 235 behovsmeldinger fra barnehage- og skoleeiere i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Antall behovsmeldinger 2024, etter ordning og fylke

 

Regional ordning

Desentralisert ordning

Kompetanseløftet

Totalt

Akershus

44

52

27

123

Buskerud

9

5

8

22

Østfold

13

12

9

34

Oslo

18

20

11

49

Fylkeskommunene*

-

6

1

7

Totalt meldinger

84

95

56

235

* Tidligere Viken fylkeskommune

Midlene som utbetales i 2024 gjelder for barnehage- og skoleåret 2024/2025.

Vi har tidligere publisert denne saken på vår nettside om beslutninger av årets tildelinger: 191,9 millioner til kompetansetiltak i barnehager og skoler i Oslo og Viken! | Statsforvalteren i Oslo og Viken

Oversikt over vedtatte tildelinger

Under fanen «Dokumenter» finner du oversikt over tildelinger vedtatt i 2024, 2023 og 2022.

  • behovsmeldinger vedtatt i 2024, med utbetalinger i 2024, 2025, 2026
  • behovsmeldinger vedtatt i 2023, med utbetalinger i 2024, 2025
  • behovsmeldinger vedtatt i 2022, med utbetalinger i 2024

Av oversiktene fremgår det at fordelingen av midlene for 2024, kr 191,9 millioner, er besluttet etter vedtak i samarbeidsforum i henholdsvis 2024, 2023 og 2022 slik:

  • Ca. 130,4 millioner i 2024
  • Ca.   50,1 millioner i 2023
  • Ca.   11,3 millioner i 2022

Utsending av svar – og utbetalingsbrev

Utsending av svar- og utbetalingsbrev blir gjort i perioden april– juni. Utbetalinger av tilskudd blir gjennomført i samme tidsperom.