Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. sep Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning Kommuner i samarbeid med brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner, brukerstyrte tiltak, ideelle aktører og/eller offentlige tjenester
Søknadsfrist Tittel
15. sep Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning