Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2024

Søknadsfrist:
1. februar 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner i Innlandet

Overgangsordningen er laget for å sikre at kommuner som i 2023 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd til stillinger ihht. regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Formålet med ordningen er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.

Helsedirektoratets utlysning av midlene finner du her med lenker til søknads- og rapporteringsskjema: 

Kommunalt rusarbeid - overgangsordning - Helsedirektoratet

Publisert 20.10.2023

Om søknadsbehandlingen

Dette er siste år med overgangsordning. De som fikk tilskudd for 4. året i 2023 kan ikke motta tilskudd i 2024, med mindre det søkes om å få godkjent overføring av ubrukte midler. For 2024 gis det kr 330 000 (inkl. kompetansemidler) for en 100 % stilling.

Dette betyr at det ikke åpnes for nye søknader til nye tiltak i denne overgangsordningen. De som mottok tilskudd over denne overgangsordningen i 2023, skal rapportere i skjema som ligger i lenken til utlysningen. Økonomirapportering ligger som klikkbar lenke i skjemaet. Det er et fåtall kommuner i Innlandet som kan søke om sitt 4. år med tilskudd over denne ordningen. Er du i tvil om dere er søknadsberettiget, så kontakt saksbehandler for ordningen, Arild Bækkevold. E-post: arild.bakkevold@statsforvalteren.no           

 

Søke og/eller rapportere på tilskudd

Søknads- og rapporteringsfrist til statsforvalteren er 1. februar 2024.    

Ved behov for teknisk bistand til søknads- og rapporteringsskjemaet kan du kontakte: hjelp@statsforvalteren.no

 

Regelverket for ordningen finner du her:

Vedlegg: (helsedirektoratet.no)

Søknadsfrist:
1. februar 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner i Innlandet