Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd

Søknadsfrist:
1. april 2023
Målgruppe:
Kommuner, høgskoler og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Anja Kolbu Moe
Hvem kan søke:
Kommuner, interkommunale selskap, høgskoler og universitet kan søke tilskudd. Fylkeskommunene kan kun søke om tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024

Statsforvalteren har som oppdrag å forvalte kompetanse- og tjenestetilskuddet, statsbudsjettet kapittel 762 post 68. 

Publisert 17.01.2023

Formålet med kompetanse- og tjenesteutviklingstilskuddet er å bidra til å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning i omsorgstjenesten, og legge til rette for en bærekraftig omsorgstjeneste.

Det gis tilskudd til kompetansetiltak og tjenesteutvikling i omsorgstjenestene. Videre gis det tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet i andre kommunale og fylkeskommunale tjenester. Tiltak som utvikles i samarbeid med næringsliv eller utdannings- og forskningsinstitusjoner skal gis et fortrinn. Ved tildeling legges det til grunn en kommunal egenandel.

Søknadsfrist:
1. april 2023
Målgruppe:
Kommuner, høgskoler og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Anja Kolbu Moe
Hvem kan søke:
Kommuner, interkommunale selskap, høgskoler og universitet kan søke tilskudd. Fylkeskommunene kan kun søke om tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024