Kunngjøring av tilskudd til utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
NAV-kontor

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Publisert 15.12.2022

For bedre bruk og forvaltning av tilskuddet gjennomføres det nå et forskningsoppdrag som skal bidra til å identifisere lovende lokale arbeidsmetoder som kan egne seg til å overføres til andre NAV-kontor.

For å få mer kunnskap skal to lovende arbeidsmodeller prøves ut av andre NAV-kontor, samtidig skal utprøvingen følges av forskere fra NTNU Samfunnsforskning. 

Arbeidsmodellene er: 

  • “SSA - Sysselsetting, språkombud og arbeidsnorsk” som er utviklet av NAV Frogner og 
  • “Back to school, Stay at school” utviklet av NAV Midt-Telemark.

Søknaden sendes til e-post arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no. Samme adresse benyttes hvis du har spørsmål. Søknadsfrist er 1.februar 2023.

For mer informasjon se: Kunngjøring av utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet - nav.no

 

 

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
NAV-kontor

Kontaktperson Arbeids- og velferdsdirektotatet