Utlysning skjønnsmidler til kommunale fornyingsprosjekter i 2023

Søknadsfrist:
31. januar 2023 23.59
Målgruppe:
Kommuner og innbyggere i Innlandet
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommunene i Innlandet

Statsforvalteren inviterer kommunene til å søke om skjønnsmidler til fornyingsprosjekter innen 31. januar.

Publisert 30.11.2022

Statsforvalteren i Innlandet har satt av inntil 25 mill. kroner av skjønnsmidlene til kommunale fornyingsprosjekter i 2023. Formålet med midlene er at kommunene skal kunne prøve ut nye løsninger som kan bidra til bedre oppgaveløsning og tjenestetilbud fremover.

Det kan søkes om støtte til større fornyingsprosjekter i samarbeid med andre kommuner innenfor tre hovedområder:

  1. Effektiv og framtidsretta kommunesektor
  2. Velferd
  3. Klima og miljø

Under hvert av disse hovedområdene har vi valgt enkelte satsinger som vil bli prioritert i 2023. For informasjon om prioriteringer og krav til prosjektene og søknadene, se utlysningsbrev under Dokumenter.

Allerede igangsatte prosjekter som går over flere år og som kan vise til god gjennomføring, vil bli prioritert. Det må søkes om videreføring av støtten for hvert år i prosjektperioden.

Søknaden registreres og sendes via eget søknads- og rapporteringssystem på https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/. Veiledning til bruk av systemet ligger vedlagt, under Dokumenter.

Søknadsfrist:
31. januar 2023 23.59
Målgruppe:
Kommuner og innbyggere i Innlandet
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommunene i Innlandet