Heimevernet øver på Hedmarken

Heimevernet øver i Stange, Hamar, Løten, Elverum og Ringsaker kommune i tidsrommet 11. - 17. november.

Publisert 10.11.2023

Militært personell og kjøretøy vil være en del av bybildet i Hamar og andre tettbebygde steder.

Heimevernet øver for å ivareta sitt samfunnsoppdrag med å sikre militære og sivile verdier. Personellet tar gjerne en prat med de som ønsker så sant det er tid og mulighet til det.