Kan katten min som spiser fugler bli smittet med fugleinfluensa?

Katt som jakter fugler på tak.
Katt som jakter fugler på tak. Foto: Jacques Gaimard / Pixabay.

Det har den siste tiden vært en del medieoppmerksomhet rundt fugleinfluensasmitte hos katter i andre land. Det er ikke påvist slike tilfeller her i Norge.

Publisert 19.07.2023

I følge Mattilsynet er det uvanlig at pattedyr smittes med fugleinfluensa, men det er beskrevet tilfeller fra flere land, spesielt hos viltlevende pattedyr som rev, sel og småhval. Det er også beskrevet tilfeller hos katt. Smitte til katt er lite sannsynlig, men smitteforsøk viser at katt kan bli smittet og syke av enkelte varianter av fugleinfluensaviruset.

Sommeren 2023 er det rapportert om noen katter som har blitt syke av fugleinfluensa i Polen, smittekilden er så langt ikke kjent. Det er foreløpig ikke påvist fugleinfluensasmitte på katt i Norge. 

Forsøk å holde hund og katt unna døde og tydelig syke fugler

I følge Mattilsynet utgjør fugleinfluensaen som nå er påvist, først og fremst en risiko for fugler. Hunde- og katteiere bør likevel forsøke å holde dyrene unna døde og tydelig syke fugler. Dette vil også beskytte mot andre smittsomme sykdommer, som for eksempel salmonella. 

I områder hvor det er mange fugler som dør av fugleinfluensa, bør/kan man vurdere å holde katter innendørs og hunder i bånd når de er utendørs, slik at kjæledyrene unngår kontakt med syke og døde fugler. 

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hendene etter kontakt med dyr.

Det er Mattilsynet som kan svare på eventuelle spørsmål om fugleinfluensa. I denne saken finner du spørsmål og svar om sykdommen.