Nytt beredskapsråd for barn og unge

Statsforvalter Knut Storberget ønsker alle i Barne- og ungdomsberedskapsrådet velkommen til det første møtet som ble avholdt digitalt.
Statsforvalter Knut Storberget ønsker alle i Barne- og ungdomsberedskapsrådet velkommen til det første møtet som ble avholdt digitalt. Foto: Kristina Skamsar.

To år med pandemi, og nå krigen i Ukraina, har vist oss at det er behov for de unges perspektiv inn i beredskapsplanlegging og håndtering. Statsforvalteren i Innlandet har derfor tatt initiativ til et beredskapsråd for barn og unge, slik at deres stemme løftes fram. Barne- og ungdomsberedskapsrådet har hatt sitt første møte.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.04.2022

Rådet består av barn og unge fra hele Innlandet, representanter på tvers av enheter hos Statsforvalteren, politiet, mobbeombudet, Røde Kors, idretten og barnevernvakta. Rådet skal ikke være byråkratisk eller tidkrevende. Tema for rådet er beredskap for Innlandet og skal ha fokus på barn og unges situasjon i krise og beredskap. Rådet skal kunne bringe inn temaer til diskusjon som Statsforvalteren kan ta med tilbake til ulike møter med regionale og nasjonale myndigheter og inn i beredskapsarbeidet i Innlandet. I det første møtet ble medlemmene oppfordret til å bruke rådet som en kanal inn i overordnede myndigheter.

- Statsforvalteren jobber med mange oppgaver som berører barn og unge. Det er viktig å nå ut til denne gruppen også under kriser. Barn og unge har et annet perspektiv enn voksne og kan med sine gode refleksjoner bidra til både å forebygge og håndtere kriser, sa Statsforvalter Knut Storberget da han ønsket velkommen til første møte i Barne- og ungdomsberdskapsrådet.

Engasjert ungdom

Stefani Margrethe Stein fra Gjøvik er en av stemmene i rådet. Hun er 18 år og elevrådsleder på Raufoss videregående skole. Stefani brenner for bilmekanikk og elsker å skru bil. Hun ble med i rådet fordi hun ville være tilgjengelig hvis det skulle oppstå en situasjon hvor det trengs beredskapstiltak for unge.

Stefani Margrethe Stein er en av flere engasjerte ungdommer som deltar i rådet.
Stefani Margrethe Stein er en av flere engasjerte ungdommer som deltar i rådet. Foto: Stefani Margrethe Stein.

- Den eneste måten å få unge til å bli hørt på, er å ha unge representanter som dekker flere synspunkt når vi er i en beredskapssituasjon der hele samfunnet blir berørt, mener Stefani.

Ukraina-situasjonen er nettopp en slik situasjon.

Ukraina-situasjonen

Første møtet ble avholdt digitalt og tok for seg situasjonen i Ukraina, og fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund orienterte om hvordan Statsforvalteren, kommunene, fylkeskommunen og andre sentrale aktører jobber sammen om beredskap i Innlandet. Det ble informert om at innenfor beredskap jobbes det nå mye med å forberede Innlandet til å kunne ta imot opp til 7000 flyktninger fra Ukraina. Foreløpig er vi kjent med at det har ankommet i overkant av 500 flyktninger fra Ukraina til Innlandet. Flere av oss vil merke den økende tilstrømningen av flyktninger. Den økte tilstrømmingen vil legge press på våre offentlige tjenester.

Innspill

I det første møtet hadde Stefani og de andre ungdommene flere innspill på hvordan vi kan bidra ovenfor flyktninger som ankommer Norge fremover.

- Det er viktig å hjelpe de voksne som kan komme med traumer fordi dette vil berøre barna. Det er også viktig å ruste de som skal ta imot ungdommene og barna som kommer til Norge, å vite litt mer om traumer og hvordan det påvirker mennesker. Det kan være med på å skape større forståelse for reaksjoner hos de som kanskje kommer med traumer, mener Stefani.

Fadderordning der Ukrainske barn får en norsk fadder som kan bidra til inkludering, skape arenaer som kan virke som treffpunkt for barn av forskjellige kulturer, at elevrådene kan være en arena for å ta opp integrering og gi informasjon om situasjonen og at Statsforvalteren kan bistå i å lage et informasjonsskriv til alle skolene i Innlandet, var noen av innspillene som kom fra de andre ungdommene i rådet.

Neste møte med Barne- og ungdomsberedskapsrådet er 5. mai.