Varsel om flomfare, oransje nivå i fjellområder nordvest i Innlandet

Foto: NVE: screenshot 27.06.22.

NVE varsler om fortsatt flomfare, oransje nivå for elver og bekker i fjellområder nordvest i Innlandet. Kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Folldal er omfattet av det oransje varselet.. Det kan føre til stengte veier og bruer. NVE ber om at en holder seg oppdatert om situasjonen, rydder vekk verdier fra utsatte områder og rydder stikkrenner, kummer og andre vannveier for grus, kvist o.l Les mer på varsom.no

 

Publisert 26.06.2022

Konsekvensen av nedbør som er varslet på oransje nivå er omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

NVE gir råd om å: Holde deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

NVE skriver at det mandag er stor vannføring i mange bekker og elver fra fjellområdene i Sør-Norge, enkelte steder er det vannføring på gult nivå. Bygendebør og regn mandag/ tirsdag vil mange steder forsterke vannføringsøkningen. Det ventes flom på oransje nivå i løpet av mandag/ tirsdag flere steder, også i de større elvene i varslingsområdet som øvre deler av Driva, Gudbrandsdalslågen og Otta. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mye nedbør som kommer og hvilke områder som får mest nedbør.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.