Rødt farevarsel for flom, jord- og flomskred i Innlandet

Foto: varsom.no.

Fra mandag 7. august er det er ventet store mengder nedbør med lokalt kraftige regnbyer. NVE har derfor sendt ut farevarsel på rødt nivå for flom og for jord- og flomskred. Varselet gjelder for hele Innlandet.

Publisert 05.08.2023

Følg med på www.varsom.no og www.yr.no.

For å forberede deg på det kommende uværet kan du kan du blant annet kan du følge disse rådene:

  • Planlegg for at veier kan bli stengt og at strøm, telefon og internett kan bli borte i deler av fylket i perioder.
  • Beredskapsaktører bør utplassere kjøretøy og annet utstyr slik at stengte veier ikke hindrer respons.
  • Rydd kvist og kvast i bekker og bekkeleier slik at vannet renner der det skal, og sørg for at kulverter og stikkrenner er åpne.

Dette gjelder for egenberedskap:

  • Ha forsyninger for 3 dager. Anbefalt liste finner du her: www.sikkerhverdag.no
  • Sikre verdier som for eksempel campingvogner, og flytt verdier opp fra kjellere. Bønder bør sikre rundballer, vanningsanlegg og annet materiell.
  • Sett deg inn i hvor du kan møte om strøm, internett og telefon er nede og du trenger hjelp. Sjekk kommunen sin hjemmeside på forhånd.

Flomfare på rødt nivå

Gyldig fra den 7. august: Flomvarsel | Varsom.no

Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av mandagen på grunn av uvanlig mye nedbør. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Årsaken er at det ventes lokalt mye regn og kraftige regnbyger, opp mot 80 mm på mandag og over 100 mm i løpet av 2 døgn fra mandag til tirsdag.

NVEs råd er å holde deg oppdatert om situasjonen.  Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Jord- og flomskedfare på rødt nivå

Gyldig fra den 7. august: Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes opp mot 80 mm nedbør i løpet av mandagen, lokalt kraftige regnbyger. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar.

NVEs råd er å holde deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Se også: Ekstremværet "Hans" - Flom og jordskredfare på rødt nivå (Varsom.no)