Ekstremværet "Hans": Vær forberedt!

Kartutsnitt. områdene som er berørt av varsel
Foto: Meteorologisk institutt.

Det er ventet ekstremvær og store nedbørsmengder i Innlandet mandag og tirsdag. Søndag formiddag har Meteorologisk institutt (MET) og NVE oppgradert sine farevarsler på rødt nivå for store deler av Sør-Norge. Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab. 

Publisert 06.08.2023

NVE melder om at det ventes alvorlige hendelser flere steder, og store skader på eiendom og infrastruktur. Politiet og Statsforvalteren i Innlandet oppfordrer innbyggere om å gjøre nødvendige forberedelser. 

Vi anbefaler alle om å følge med på www.varsom.no og www.yr.no, og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune. Det er varslet svært store nedbørsmengder og det er nå behov for å gjøre flere forberedelser enn vi tidligere har vært vant til.

Anbefalinger for uværet:

 • Hold deg oppdatert om situasjonen
 • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker)
 • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner
 • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring
 • Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser
 • Jobb hjemmefra om du har mulighet for å unngå å belaste trafikk og veier mer enn nødvendig
 • Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig

Stengt på kort varsel

Vær klar over at fremkommeligheter kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Unødvendig ferdsel bør unngås. Planlegg for at veier kan bli stengt og at strøm, telefon og internett kan bli borte i deler av fylket i perioder. Sett deg inn i hvor du kan møte om strøm, internett og telefon er nede og du trenger hjelp.

Sjekk kommunen sin hjemmeside på forhånd.

Se anbefalt liste for egenberedskap her: www.sikkerhverdag.no

Det her mange turister i Innlandet nå og bes om at turistnæringen videreformidlere informasjonen til sine gjester. Det bes også om at bedrifter med virksomhet i nærhet av vann gjør nødvendige tiltak.

Følg med på varslene 

Varsom.no:

Varsel om flomfare, rødt nivå for deler av Sør-Norge

Varsel om jord- og flomskredfare, rødt nivå for deler av Sør-Norge

 

Information about extreme weather warning

Extremely heavy rainfall is expected on Monday and Tuesday. The precipitation will occur as both rain and rain showers. The highest amount of rainfall is anticipated from Monday afternoon until Tuesday evening, with a rate of 80-100 mm/24h. Locally, even greater amounts are possible. The highest hourly values are expected to be between 20-35 mm/h. This event is projected to be among the most intense in many areas over the past 25 years.

Recommendations

 • Stay informed on the situation
 • Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements)
 • Cleaning of drainage paths and culverts is recommended
 • Keep away from rivers and streams with high flow
 • Emergency authorities must be prepared for the fact that building and infrastructure in general may be subject to serious incidents