Forbereder seg på skadeflom

Bilde av folk som ser på flomprognoser.
Beredskapsaktørene i Innlandet forbereder seg på flom. Været vil avgjøre hvor stor den blir. Foto: K. Stordal.

Ingen vassdrag er utenfor fare for skadeflom pr nå. Det var budskapet til 150 beredskapsaktører i Innlandet på Statsforvalterens møte i dag. Forebygg og forebered dere på flom, var det klare rådet.

Publisert 12.05.2023

Det er uvanlig store snømengder flere steder i Innlandet – nok til å kunne gi skadeflom hvis vi også får regn og varme. - Ingen vassdrag er utenfor fare for skadeflom pr nå, og utviklingen er helt avhengig av værutviklingen fremover. Vær forberedt på at værgudene kan være mot oss, sa Torild Hofshagen, regiondirektør i Norges Vassdrags- og energiverk (NVE).

Tiltak i gang

Kommunene og Fylkesberedskapsrådet fikk høre de siste fakta om snøsmelting fra hydrologer som nå følger nøye med på snøsmelting og vannføring. I år ligger det betydelig mer snø enn vanlig mange steder, også i lavereliggende områder. Mange kommuner og andre med beredskapsoppgaver er godt i gang med å forberede seg og forebygge skader. Mjøsa tappes nå maksimalt, noe som kan dempe flomtoppen med 40 cm. Reguleringsmagasiner hvor vannet holdes tilbake har også en dempingseffekt. I 1995 ble flommen dempet med 2.2 meter i Øyeren ved hjelp av regulering. 

Gode forberedelser gir mer trygghet

NVE har denne fredagen gått fra å gi prognoser til å gi flomvarsler for de kommende tre dagene, med fargekoder. Disse kan du se på nettsidene varsom.no.

- Å forberede seg er klokt, ikke for å skape frykt, men for å skape trygghet, oppfordret assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen. Det gjelder både privatpersoner, bedrifter og det offentlige. Statsforvalteren leder Fylkesberedskapsrådet i Innlandet, og er en samordner både mellom aktører i vår region og også et bindeledd mellom lokale, regionale og nasjonale myndigheter i en krise.

Du kan lese rådene fra Statsforvalteren i Innlandet her:

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/samfunnssikkerhet-og-beredskap/rad-for-a-forberede-seg-pa-flom/