Statlige saksbehandlere

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Pixabay.

Vi har samlet kontaktinformasjon for diverse statlige saksbehandlerne for kommunene i Innlandet.

Her finner du oversikt over, og kontaktinformasjon om, statlige saksbehandlere i kommunene i Innlandet fra følgende statlige aktører:

  • Statsforvalteren i Innlandet
  • Statens Vegvesen
  • Nve
  • Mattilsynet
  • Bane NOR
  • Direktoratet for mineralforvaltning
  • Forsvarsbygg

Klikk deg videre til Innlandet fylkeskommune sine nettsider for å få oversikt over deres kommunekontakter: innlandetfylke.no

Fra Statsforvalteren har vi oppnevnt to kontakter per kommune. Hovedsaksbehandler er ansvarlig for arealsaker, og plankoordinator er ansvarlig for samordningen av innsigelser, samt samfunnsdeler og planstrategier.

Kommunene i Innlandet

Trykk på kommunenavnet i lista under for å få oversikt over saksbehandlerne i den kommunen. 

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Terje Abrahamsen, terje.abrahamsen@statsforvalteren.no tlf. 61266064

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Randi Sira, randi.sira@vegvesen.no 

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Olav Malmedal, olav.malmedal@statsforvalteren.no Tlf. 61266141

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Gyda Austin, gyda.austin@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Kari Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Gunhild Haugum, gunhild.haugum@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551191

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Astrid Kristiansen, astrid.kristiansen@vegvesen.no 

NVE:

Seniorrådgiver Søren Elkjær Kristensen, sek@nve.no tlf. 97128408

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Ellen Nordrum Brøste, ellen.broste@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551190

Plankoordinator Solveig Rinhølen Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Randi Sira, randi.sira@vegvesen.no 

NVE: Trine Økseter Knudsen, trkn@nve.no Tlf. 229 59 595, 473 10 475

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Tom Hjemsæteren, tom.hjemsateren@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551185

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveing.rindholen@statsforvalteren.no Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Randi Sira, randi.sira@vegvesen.no 

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandlere: Ellen Nordrum Brøste, ellen.broste@statsforvalteren.no, Tlf. 62551190

Plankoordinator Solveig Rinhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no
Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Yanwi Wen, yanwei.wen@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anita Klemensdottir,

Anita.Klemensdottir@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Tom Hjemsæteren, tom.hjemsateren@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551185

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Randi Sira, randi.sira@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Ingunn Høyvik, ingunn.hoyvik@statsforvalteren.no tlf. 61266030

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Tone T. Skappel, tone.skappel@vegvesen.no

NVE:

Seniorrådgiver Sigrid Johanne Langsjøvold, sjl@nve.no tlf. 97644664

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Karin Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Philip Mellison, philip.mellison@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 61266079

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Tone T. Skappel, tone.skappel@vegvesen.no

NVE:

Seniorrådgiver Sigrid Johanne Langsjøvold, sjl@nve.no tlf. 97644464

Mattilsynet:

Seniorinspektør Kari Helle Olden, Kari.Helle.Olden@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Philip Mellisom, philip.mellisom@statsforvalteren.no Tlf. 61266079

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Yanwi Wen, yanwei.wen@vegvesen.no 

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anita Klemensdottir,

Anita.Klemensdottir@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Hans Anders Theisen, hans.theisen@statsforvalteren.no tlf. 62551223

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Randi Sira, randi.sira@vegvesen.no 

NVE:

Søren Elkjær Kristensen, sek@nve.no tlf. 97128408

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Gunhild Haugum, gunhild.haugum@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551191

Plankoordinator Runa Bø, Runa.bo@statsforvalteren.no  Tlf.61 26 60 54

Statens Vegvesen:

Planforvalter Yanwi Wen, yanwei.wen@vegvesen.no

NVE:

Seniorrådgiver Sigrid Johanne Langsjøvold, sjl@nve.no tlf. 97644464

Mattilsynet:

Seniorinspektør Kari Helle Olden, Kari.Helle.Olden@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Hans Anders Theisen, hans.theisen@statsforvalteren.no tlf. 62551223

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Randi Sira, randi.sira@vegvesen.no 

NVE:

Søren Elkjær Kristensen, sek@nve.no tlf. 97128408

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Olav Malmedal, olav.malmedal@statsforvalteren.no Tlf. 61266141

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Gyda Austin, gyda.austin@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Kari Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Philip Mellison, philip.mellison@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 61266079

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Randi Sira, randi.sira@vegvesen.no

NVE:

Seniorrådgiver Sigrid Johanne Langsjøvold, sjl@nve.no tlf. 97644664

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Karin Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Olav Malmedal, olav.malmedal@statsforvalteren.no Tlf. 61266141

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Astrid Kristiansen, astrid.kristiansen@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Kari Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Hans Anders Theisen, hans.theisen@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551223

Plankoordinator Runa Bø, Runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61 26 60 54

Statens Vegvesen:

Planforvalter Yanwi Wen, yanwei.wen@vegvesen.no

NVE:

Seniorrådgiver Sigrid Johanne Langsjøvold, sjl@nve.no tlf. 97644464

Mattilsynet:

Seniorinspektør Kari Helle Olden, Kari.Helle.Olden@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Gunhild Haugum, gunhild.haugum@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551191

Plankoordinator Solveig Rinhølen solveig.rinholen@statsforvalteren.no Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Astrid Kristiansen, astrid.kristiansen@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anita Klemensdottir,

Anita.Klemensdottir@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Ingunn Høyvik, ingunn.hoyvik@statsforvalteren.no Tlf. 61266030

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Gyda Austin, gyda.austin@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Kari Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Hans Anders Theisen, hans.theisen@statsforvalteren.no tlf. 62551223

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Astrid Kristiansen, astrid.kristiansen@vegvesen.no

NVE:

Søren Elkjær Kristensen, sek@nve.no tlf. 97128408

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Hans Anders Theisen, hans.theisen@statsforvalteren.no, Tlf. 62551223

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Yanwi Wen, yanwei.wen@vegvesen.no 

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Kari Helle Olden, Kari.Helle.Olden@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Gunhild Haugum, gunhild.haugum@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551191

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Robert Fjeldskogen-Rønning, robert.ronning@vegvesen.no 

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Philip Mellison, philip.mellison@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 61266079

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Randi Sira, randi.sira@vegvesen.no 

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Terje Abrahamsen, terje.abrahamsen@statsforvalteren.no Tlf. 61266064

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Tone T. Skappel, tone.skappel@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Kari Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Gunhild Haugum, gunhild.haugum@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551191

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Yanwi Wen, yanwei.wen@vegvesen.no

NVE:

Seniorrådgiver Sigrid Johanne Langsjøvold, sjl@nve.no tlf. 97644464

Mattilsynet:

Seniorinspektør Kari Helle Olden, Kari.Helle.Olden@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Terje Abrahamsen, terje.abrahamsen@statsforvalteren.no Tlf. 61266064

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Gyda Austin, gyda.austin@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Kari Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Olav Malmedal, olav.malmedal@statsforvalteren.no Tlf. 61266141

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Astrid Kristiansen, astrid.kristiansen@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Kari Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Olav Malmedal, olav.malmedal@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 61266141

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Yanwi Wen, yanwei.wen@vegvesen.no

NVE:

Seniorrådgiver Sigrid Johanne Langsjøvold, sjl@nve.no tlf. 97644464

Mattilsynet:

Seniorinspektør Kari Helle Olden, Kari.Helle.Olden@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Tom Hjemsæteren, tom.hjemsateren@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551185

Plankoordinator Solveig Rinhølen, solveig.rinholen@statsforvalteren.no
Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Robert Fjeldskogen-Rønning, robert.ronning@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Hans Anders Theisen, hans.theisen@statsforvalteren.no, Tlf. 62551223

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Yanwi Wen, yanwei.wen@vegvesen.no 

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Kari Helle Olden, Kari.Helle.Olden@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Ingunn Høyvik, ingunn.hoyvik@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 61266030

Plankoordinator Solveig Rinhølen, solveig.rinholden@statsforvalteren.no
Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Yanwi Wen, yanwei.wen@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anita Klemensdottir,

Anita.Klemensdottir@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Terje Abrahamsen, terje.abrahamsen@statsforvalteren.no Tlf. 61266064

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Gyda Austin, gyda.austin@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Kari Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Ingunn Høyvik, ingunn.hoyvik@statsforvalteren.no tlf. 61266030

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Astrid Kristiansen, astrid.kristiansen@vegvesen.no

NVE:

Søren Elkjær Kristensen, sek@nve.no tlf. 97128408

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Hans Anders Theisen, hans.theisen@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551223

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Robert Fjeldskogen-Rønning, robert.ronning@vegvesen.no 

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Tom Hjemsæteren, tom.hjemsateren@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551185

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Gyda Austin, gyda.austin@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Terje Abrahamsen, terje.abrahamsen@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 61266064

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Robert Fjeldskogen-Rønning, robert.ronning@vegvesen.no 

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Ingunn Høyvik, ingunn.hoyvik@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 61266030

Plankoordinator Solveig Rinhølen, solveig.rinholen@statsforvalteren.no
Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Gyda Austin, gyda.austin@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anita Klemensdottir,

Anita.Klemensdottir@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Ellen Nordrum Brøste, ellen.broste@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 62551190

Plankoordinator Solveig Rinhølen, solveig.rinholen@statsforvalteren.no
Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Gyda Austin, gyda.austin@vegvesen.no 

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anita Klemensdottir,

Anita.Klemensdottir@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Philip Mellison, philip.mellison@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 61266079

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Astrid Kristiansen, astrid.kristiansen@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Kari Helle Olden, Kari.Helle.Olden@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Olav Malmedal, olav.malmedal@statsforvalteren.no Tlf. 61266141

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Astrid Kristiansen, astrid.kristiansen@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Kari Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Philip Mellison, philip.mellison@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 61266079

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Tone T. Skappel, tone.skappel@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Ingunn Høyvik, ingunn.hoyvik@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 61266030

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Astrid Kristiansen, astrid.kristiansen@vegvesen.no

NVE:

Seniorrådgiver Sigrid Johanne Langsjøvold, sjl@nve.no tlf. 97644464

Mattilsynet:

Seniorinspektør Kari Helle Olden, Kari.Helle.Olden@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Philip Mellisom, philip.mellisom@statsforvalteren.no Tlf. 61266079

Plankoordinator Solveig Rinhølen, solveig.rinholen@statsforvalteren.no
Tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Gyda Austin, gyda.austin@vegvesen.no 

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anita Klemensdottir,

Anita.Klemensdottir@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Gunhild Haugum, gunhild.haugum@statsforvalteren.no tlf. 62551191

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Tone T. Skappel, tone.skappel@vegvesen.no

NVE:

Seniorrådgiver Sigrid Johanne Langsjøvold, sjl@nve.no tlf. 97644664

Mattilsynet:

Seniorinspektør Anne Karin Vangen Bakken, Anne.Kari.Vangen.Bakken@mattilsynet.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Philip Mellison, philip.mellison@statsforvalteren.no tlf. Tlf. 61266079

Plankoordinator Runa Bø, runa.bo@statsforvalteren.no Tlf. 61266054

Statens Vegvesen:

Planforvalter Robert Fjeldskogen-Rønning, robert.ronning@vegvesen.no

NVE:

Nye saksbehandlere på plass høsten 2023 - henvendelser rettes til nve@nve.no, merk arealplan

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Statsforvalteren i Innlandet:

Hovedsaksbehandler Gunhild Haugum, gunhild.haugum@statsforvalteren.no tlf. 62551191

Plankoordinator Solveig Rindhølen, solveig.rindholen@statsforvalteren.no tlf. 62551094

Statens Vegvesen:

Planforvalter Randi Sira, randi.sira@vegvesen.no 

NVE:

Søren Elkjær Kristensen, sek@nve.no tlf. 97128408

Mattilsynet:

Spesialinspektør Helge Heimstad, Helge.Heimstad@mattilsynet.no 

Direktoratet for mineralforvaltning

Rådgiver Arita Eline Stene, arita.stene@dirmin.no tlf. 90077678

Forsvarsbygg

Seniorrådgiver Erling Kristian Skinderhaug, erling.kristian.skinderhaug@forsvarsbygg.no tlf. 90246656, 46870400

Kontaktpersoner