Utbygging av omsorgsboliger: – Blir for stort

Gran kommune har gitt flere dispensasjoner for å kunne tillate omsorgsboliger på en tomt i Brandbu. Statsforvalteren har behandlet en klage fra naboer og kommet til at kommunens vedtak oppheves.

Publisert 21.02.2023

Åtte omsorgsboliger

Kommunens eiendomsenhet ønsker å sette opp et bygg med åtte omsorgsboliger, med fellesarealer og personalrom. Kommunen har ikke gitt byggetillatelse pr. nå, men har innvilget dispensasjon (unntak) fra fem ulike krav i lov og plan.

Naboklager

Naboer i boligområdet inntil planlagte omsorgsboliger har klaget på vedtaket. De mener prosjektet bryter med bygningsmiljøet og at det avhenger av for mange dispensasjoner. Naboene mener det rette er å behandle saken som en endring av reguleringsplan. De mener at kommunen også bør vurdere om det finnes bedre egnede tomter i Brandbu.

Statsforvalteren mener det blir for stort

Statsforvalteren har vurdert dispensasjonene. Vi har hovedsakelig sett på hvor stor del av tomta som kan bebygges. Det mest problematiske med tiltaket er at størrelsen på bygget påvirker andre og viktige kvaliteter. Utbyggingen blir for omfattende i forhold til bebyggelsen rundt. Bebyggelsen blir såpass stor at det også er vanskelig å oppnå andre krav, slik som avstand til nabogrense og nok parkeringsplasser.

Antallet avvik gir grunn til regulering

Statsforvalteren har vurdert summen av alle dispensasjonene. Vi mener den samlede virkningen gjør at utbyggingen må avklares gjennom reguleringsplan. Om det skal fortettes med omsorgsboliger, må kommunen enten starte en planprosess eller nedjustere omfanget av byggetiltaket.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.