Statsforvalteren er skeptisk til lovendringer som kan svekke det kommunale selvstyret

Foto: Pixabay.

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt Minerallovutvalget sin utredning NOU 2022: 8 «Ny minerallov» på offentlig høring. Statsforvalteren har sett på utredninga ut fra våre roller innafor klima, miljø og kommunal og regional planlegging.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.10.2022

Lokalpolitisk medvirkning er viktig i vanskelige saker, og vi mener at hensyn til naturmangfold og lokale interesser ikke er tjent med at kommunal myndighet flyttes til ett statlig organ for én næringsinteresse slik lovutvalget foreslår.

Les hele uttalelsen her.