Statsforvalteren er skeptisk til lovendringer som kan svekke det kommunale selvstyret

Foto: Pixabay.

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt Minerallovutvalget sin utredning NOU 2022: 8 «Ny minerallov» på offentlig høring. Statsforvalteren har sett på utredninga ut fra våre roller innafor klima, miljø og kommunal og regional planlegging.

Publisert 31.10.2022

Lokalpolitisk medvirkning er viktig i vanskelige saker, og vi mener at hensyn til naturmangfold og lokale interesser ikke er tjent med at kommunal myndighet flyttes til ett statlig organ for én næringsinteresse slik lovutvalget foreslår.

Les hele uttalelsen her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.