Opprettholder vedtak om forsamlingslokale

Bilde: 1881.no

Sarpsborg kommune ga dispensasjon for et religiøst forsamlingslokale i nærheten av Skjeberg. Lokalet skal tas i bruk av en sjiamuslimsk menighet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.10.2022

«Settebehandling» hos Statsforvalteren

Vedtaket om dispensasjon fra kommuneplanen ble påklaget av Statsforvalteren i Oslo og Viken i 2021. De klaget på bakgrunn av statlige planretningslinjer for areal- og transportplanlegging. Lokalet ligger langt unna tettsteder og kollektivknutepunkter. Tiltaket kan derfor medføre en del bilbruk. Statsforvalteren i Innlandet behandlet klagen som settestatsforvalter. Vi konkluderte med å avslå klagen og opprettholde kommunens dispensasjonsvedtak.

 

Fornyet vurdering

Etter dette har en gårdbruker i området bedt oss om å vurdere saken på nytt. Statsforvalteren har gått gjennom saken og står fortsatt ved sin konklusjon.

 

Vi mener tiltaket ikke i for stor grad vil motvirke målet om å lokalisere virksomheter der man kan gå, sykle og eller ta kollektivt. Vi legger vekt på at eiendommen er avsatt til «spredt bebyggelse», hvor kommuneplanen åpner for noe aktivitet. Fra tidligere er bygningen godkjent som verksted. Trafikken kan ikke forventes å øke vesentlig med den nye bruken.

 

Statsforvalteren tar dessuten hensyn til at menigheten har innrettet seg i tillit til vår klageavgjørelse. De hadde kommet langt med ombyggingen før de ble klar over at noen ønsket å få vedtaket underkjent. Vi mener derfor at det ikke er grunnlag for å gjøre om vedtaket.

 

Her er vårt brev i saken.