Trær til besvær

Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com

Vedtak om å plante ny skog i et hytteområde på Gålå sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

Publisert 18.02.2022

Bakgrunn

Sør-Fron kommune påla en utbygger i 2020 å plante 60 trær etter ulovlig hogst i et hyttefelt på Gålå. Vedtaket ble påklaget ikke bare av utbyggeren, men også hytteeierforeningen for området. Ved behandlingen av klagene reduserte kommunen kravet om planting til 10 trær. Dette vedtaket ble også påklaget av hytteeierforeningen, som mente at planting av 60 nye trær må være et minimumskrav for å reparere skaden etter hogsten. Saken endte derfor på Statsforvalterens bord.

 

Forbud mot hogst

Reguleringsplanen for området oppstiller et forbud mot avvirking av skogen inntil det regulerte skianlegget er realisert. Ingen av de involverte har vært uenige om at hogsten har skjedd i strid med reguleringsplanen. Utbyggeren har også tatt på seg ansvaret for den ulovlige hogsten.

 

Mangelfull saksbehandling

Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven stiller som utgangspunkt strenge krav til kommunens saksbehandling.

 

Ved Statsforvalterens gjennomgang av saken, har det vist seg at kommunens saksbehandling har vært mangelfull på flere punkter. Kommunen har ikke sørget for tilstrekkelig varsling ved ulovlighetsoppfølgingen. De har heller ikke vist til riktig lovgrunnlag for pålegget. Og de har ikke opplyst om hvilke konsekvenser det vil ha om utbyggeren ikke planter trærne innen fristen i pålegget.

 

Saksbehandlingen har vist seg å være så grunnleggende mangelfull at både det opprinnelige vedtaket om planting av 60 trær og vedtaket om reduksjon til 10 trær, er ugyldige og må oppheves.

 

Av hensyn til tidsforløpet i saken, har Statsforvalteren i stor grad sett på mulighetene for å avslutte saken ved vår behandling. Vi har likevel kommet til at det ikke er mulig å reparere feilene ved kommunens vedtak. Saken sendes derfor tilbake til kommunen for en ny behandling.

 

Du kan lese Statsforvalterens klageavgjørelse her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.